ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Περιφερειακή Διεύθυνση ΠΕ & ΔΕ Στερεάς Ελλάδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας

α) Ενιαίο Μισθολόγιο του Νόμου 4354/2015
β) Παροχή Οδηγιών του Νόμου 4354/2015 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)
γ) Παροχή Οδηγιών του Νόμου 4354/2015(ΜΗ ΕΓΚΥΡΗ)
δ) Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις επί του μισθολογίου Ν.4354/2015