ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ.Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας

Μηναίες Βεβαίωσεις Αποδοχών Μονίμων Υπαλλήλων Δ.Π.Ε. Φωκίδας

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία υπαλλήλου :
Α.Φ.Μ.
Α.Μ.Κ.Α.
Α.Μ.
Επιλέξτε το ΕΤΟΣ
Επιλέξτε το ΜΗΝΑ
( Σχεδίαση/Υλοποίηση : Σταυρούλα Μούτογλη (ΠΕ-Πληροφορικής) )
Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019