ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία υπαλλήλου:
Α.Φ.Μ.
Α.M.K.A.
Α.M.
Επιλέξτε ΕΤΟΣ
Επιλέξτε ΜΗΝΑ
( ΣΧΕΔΙΑΣΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ : Σταυρούλα Μούτογλη (ΠΕ-Πληροφορικής))
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018