ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Περιφερειακή Διεύθυνση ΠΕ & ΔΕ Στερεάς Ελλάδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας

Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

Μηνιαίες Βεβαιώσεις Αποδοχών Μονίμων

Επιλέξτε ΕΤΟΣ
Επιλέξτε ΜΗΝΑ Αποδοχών
Συμπληρώστε τον Α.Φ.Μ.
Τα 3 τελευταία ψηφία του ΙΒΑΝ τράπεζαςΣχεδίαση/Υλοποίηση: Σταυρούλα Μούτογλη (ΠΕ-Πληροφορικής Τμήμα Β΄ Οικονομικού)