Προκηρύξεις & Αποφάσεις Τοποθέτησης

Τοποθέτηση

 • «Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών του 3ου 6/Θ Δ.Σ 다운로드. Ιτέας, της Δ.Π.Ε. Φωκίδας». Σχ. η με αρ. πρ. Φ.αποφ./ 946/20-02-2024 απόφαση της Π.Δ.Ε planner 5d. Στερεάς Ελλάδας.
 • Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντών/Διευθυντριών 4/θ και άνω Σχολικών Μονάδων Δ.Π.Ε 다운로드. Φωκίδας. Σχετ. η με αρ. πρωτ. Φ.11.1 / 903/19-04-2023 απόφαση της Δ.Π.Ε. Φωκίδας.
 • Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας επιλογής υποψηφίων Δ/ντών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Φωκίδας και δήλωση προτίμησης τοποθέτησης. Μετά την κύρωση των τελικών πινάκων επιλογής υποψήφιων Δ/ντών 4/θεσίων και άνω Σχολικών Μονάδων, οι υποψήφιοι Δ/ντές, που είναι εγγεγραμμένοι στον κυρωμένο τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα, καλούνται να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης  για την τοποθέτησή τους σε θέσεις Δ/ντών των 4/θεσίων και άνω Σχολικών Μονάδων της ΔΠΕ Φωκίδας, μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής αιτήσεων (https://schooldirectors.minedu.gov.gr/), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του πίνακα στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και της Δ/νσης Π.Ε . Φωκίδας, ήτοι από την Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 και ώρα 08:00 μέχρι και την Τρίτη 11 Απριλίου 2023 και ώρα 23:59. Σχ. η Πρόσκληση και οι Διευκρινίσεις για τους υποψηφίους :
  1. Η δήλωση προτίμησης τοποθέτησης γίνεται με σειρά προτεραιότητας.
  2. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό σχολικών μονάδωνπου μπορεί να δηλώσει ο κάθε υποψήφιος
  3. Ο υποψήφιος Δ/ντής πρέπει να συμπληρώνει το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριοστη σχολική μονάδα επιλογής τοποθέτησής του .
  4. Η δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση είναι υποχρεωτικήγια όλους τους υποψήφιους που είναι εγγεγραμμένοι στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής υποψηφίων Δ/ντών . Υποψήφιοι που δεν υποβάλλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα.   

Εγκύκλιοι

 • Τροποποίηση ως προς το χρόνο λήξης των αιτήσεωνυποψηφίων Δ/ντων Σχ. Μονάδων. Σχετ. το με αρ. πρ.  Φ.361.22/11/160421 /Ε3/27 – 12 – 2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..
 • Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων δ/ντώνΣχολικών Μονάδων Πρ/θμιας και Δ/θμιας Εκ/σης και Ερ/κών Κέντρων (Ε.Κ.). Σχετ. το με αρ. πρ.  Φ.361.22 /10/160275/ Ε3/23-12-2023  του Υ.ΠΑΙ.Θ..
↓