Νόμος 4823/2021

다운로드
  • «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» τροποποίηση της παρ  환상수호전2 다운로드. 12 του άρθρου 232 που αφορά τη «Συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου» της παρ. 9 του άρθρου 37 του Νόμου 4823/2021, ΦΕΚ 136/τ  아시아 지도 다운로드. Α΄/3-8-2021
↓