Δικαιολογητικά πρόσληψης Αναπληρωτών

Αξιότιμοι/-μες κκ. συνάδελφοι/-ισσες,

Σας καλωσορίζουμε στην Περιφέρειά μας και σας γνωρίζουμε ότι για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας πρόσληψης σας στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειάς μας, θα πρέπει να φροντίσετε ώστε, την πρώτη ημέρα που θα αναλάβετε υπηρεσία στην σχολική μονάδα που έχετε τοποθετηθεί, να υποβάλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις που πρέπει να είναι πρωτότυπες .

.

Τα   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα και παρακαλούμε να διαβαστούν με ιδιαίτερη προσοχή :

(Για όσους δεν επιθυμούν να αναλάβουν υπηρεσία, να συμπληρώσουν/υπογράψουν την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ και να την αποστείλουν στην ΔΠΕ)

Για τα ΛΟΓΟΤΥΠΑ των έργων μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ και ΛΗΨΗ από ΕΔΩ 다운로드. Βρίσκονται και στην δεξιά στήλη.

(τα έντυπα των έργων ΠΔΕ και ΠΔΕ  λόγω COVID-19 (τρίμηνα) ΔΕΝ έχουν λογότυπα)

 1. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε.  ή βεβαίωση εμβολιασμού, ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου,
  ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας,
  ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση τους,
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
 3. Φωτοτυπία αποδεικτικού α) ΑΦΜ, β) Α.Μ.Κ.Α, γ) ΑΜ/ΙΚΑ .
 4. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ τράπεζας (υποχρεωτικά) όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ με πρώτο δικαιούχο τον/την αναπληρωτή/τρια εκπαιδευτικό 사유서 양식 다운로드.
 5. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ  (επιλέξτε ανάλογα το έργο) πρέπει να αποσταλεί άμεσα
 6. Πράξη Ανάληψης ΕΣΠΑ (επιλέξτε ανάλογα το έργο)
 7. Υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα ΥΠΑΙΘ)
 8. Δήλωση Συγκατάθεσης (για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων)
 9. Υπεύθυνη Δήλωση ελλιπούς φακέλου (απαραίτητη όταν λείπουν δικαιολογητικά από τον φάκελο π.χ. ιατρικές βεβαιώσεις)
 10. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου προσκομίζεται το πτυχίο, η μετάφραση, η αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)   텔넷 프로그램 다운로드.
 11. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος (εάν υπάρχει  Απαραίτητη Αίτηση αναγνώρισης Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού). Σε περίπτωση ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και αναλυτική βαθμολογία다운로드.
 12. Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής),
 13. Δύο πρόσφατες ιατρικές βεβαιώσεις με ευκρινή ημ/νία έκδοσης της γνωμάτευσης (από παθολόγο και ψυχίατρο ιδιώτη ή δημοσίου νοσοκομείου) στις οποίες να πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων υπαλλήλων να ασκήσουν διδακτικό έργο/στήριξη μαθητών σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης.
 14. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α’ (για τους άντρες).
 15. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης/Σύμφωνο Συμβίωσης (εντός τελευταίου 3μήνου) : (μόνο για έγγαμους ή/και με τέκνα  다운로드. Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος (άνω των 18 ετών και κάτω των 25 ετών) ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης . Απαραίτητη Αίτηση Αναγνώρισης οικογενειακού επιδόματος.
 16. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας για κάθε σχ. έτος: Απαραίτητη Αίτηση Αναγνώρισης προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που καταθέτει, για κάθε σχολ  다운로드. έτος χωριστά από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις (και όχι συγκεντρωτικά από το ΟΠΣΥΔ). Επισημαίνουμε ότι δεν θα προβαίνουμε στην αναγνώριση προϋπηρεσιών, χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση. Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας για το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ιδιωτικά σχολεία 다운로드.
 17. Βεβαίωση ενσήμων (https://www.efka.gov.gr/el –> Μισθωτοί –> Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης Μισθωτών –> συνέχεια στο TAXISNET –> Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης –> εκτύπωση σε pdf ).
 18. Σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/τρια ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) προσκομίζει στην υπηρεσία και την σχετική ιατρική γνωμάτευση που την πιστοποιεί ή το πιστοποιητικό ΚΕΠΑ 다운로드.
 19. Βεβαίωση ΠΕΚ (σε περίπτωση που υπάρχει).
 20. Όταν οι αναπληρώτριες δικαιούνται μειωμένο ωράριο α) λόγω ανατροφής τέκνου, είναι απαραίτητη η Αίτηση μειωμένου ωραρίου για ανατροφή τέκνου ή β) λόγω συμπλήρωσης 10ετίας είναι απαραίτητη η Αίτηση μειωμένου ωραρίου για συμπλήρωση 10ετίας .
 21. Όσες αναπληρώτριες έχουν γεννήσει το τελευταίο 15μηνο να προσκομίσουν το έντυπο «Επιδόματα μητρότητας» από το ΙΚΑ sap gui 730.
 22. Οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί (πλήρους και μειωμένου ωραρίου), παρακαλούνται να ενημερώσουν το Τμήμα Προσωπικού κατά τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας, στην περίπτωση που :
 • βρίσκονται σε περίοδο κύησης ή λοχείας ή δικαιούνται άδεια ανατροφής (για 3,5 μήνες αμέσως μετά την λήξη της άδειας λοχείας),
 • είναι μητέρες α) έχουν παιδί ηλικίας έως 2 ετών και επιθυμούν να κάνουν χρήση μειωμένου διδακτικού ωραρίου (απαραίτητη η βεβαίωση από την υπηρεσία του συζύγου για μη χρήση άδειας ανατροφής τέκνου ή μειωμένου ωραρίου) κατά δύο ώρες την εβδομάδα (από το διδακτικό ωράριο που αναφέρεται στη σύμβαση, β) δικαιούνται μειωμένες εισφορές στο ΙΚΑ για ένα χρόνο μετά το πέρας της λοχείας τους,
 • έχουν συνολική διδακτική προϋπηρεσία (πραγματικός χρόνος και όχι σχολικά έτη) άνω των 10 ετών.

ΕΔΩ τα υποδείγματα αιτήσεων μητρότητας

맥용 유튜브.Βρείτε ΟΛΑ τα υποδείγματα αιτήσεων ΕΔΩ.

 

Δείτε και τις Γενικές οδηγίες του ΥΠΑΙΘ για την πρόσληψη των αναπληρωτών.

 Ευχόμαστε σε όλους και όλες σας, καλή αρχή στα σχολεία που τοποθετηθήκατε και καλή σχολική χρονιά με υγεία.

Η    Διευθύντρια  Δ/νσης Π. Ε. Φωκίδας

Αμαλία Παπαϊωάννου

↓