Αποφάσεις πρόσληψης αναπληρωτών 2022-2023

다운로드

Ε΄ ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 28-11-2022

 1. Γενίκευση της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια και επέκταση του ολοήμερου νηπιαγωγείου (ΣΑΕ 2022ΣΕ44520001)

Δ΄ ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 21-11-2022

 1. Πρόσληψη 400 ΕΕΠ ΠΕ23/ΠΕ30 της Πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων ΠΕ και ΔΕ από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς 2022-2023 (ΟΠΣ 5070727)
 2. Πρόσληψη 780 εκπ/κών ΕΑΕ και Γενικής ΠΕ60/ΠΕ70 της Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία 2022-2023 (ΟΠΣ 5184989)
 3. Πρόσληψη 406 ΕΕΠ ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών της Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία 2022-2023 (ΟΠΣ 5184989)
 4. Πρόσληψη 213 εκπ/κών Π/θμιας ΕΑΕ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ – ΠΕ70)
 5. Πρόσληψη 299 ΕΕΠ/ΕΒΠ ΙΔΟΧ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ – ΔΕ01)

Γ΄ ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 2/11/2022

 1. Υποστήριξη λειτουργίας ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ και Επέκταση Λειτουργίας Ολοήμερου Δημοτικού 2022-2023 (ΣΑΕ 2022ΣΕ44520002)

Β΄ ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 3/10/2022

 1. Υποστήριξη λειτουργίας Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Επέκταση Λειτουργίας Ολοήμερου Δημοτικού 2022-2023 (ΣΑΕ 2022ΣΕ44520002)
 2. Γενίκευση της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια και επέκταση του ολοήμερου νηπιαγωγείου 2022-2023 (ΣΑΕ 2022ΣΕ44520001)
 3. Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία 2022-2023 (ΟΠΣ 5184989)
 4. ΠΕΠ Εξειδικευμένης Στερεάς Ελλάδας 2022-2023 (ΟΠΣ 5129766)
 5. Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων ΕΚΟ ΤΥΖΕΠ 2022-2023 (ΟΠΣ 5184907)

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 1/9/2022

 1. Υποστήριξη λειτουργίας Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Επέκταση Λειτουργίας Ολοήμερου Δημοτικού (ΣΑΕ 2022ΣΕ44520002)
 2. Γενίκευση της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια και επέκταση του ολοήμερου νηπιαγωγείου (ΣΑΕ 2022ΣΕ44520001)
 3. Εισαγωγή της Αγγλικής στην Προσχολική Εκπαίδευση (ΟΠΣ 5184904)
 4. Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία (ΟΠΣ 5184989)
 5. ΠΕΠ Εξειδικευμένης Στερεάς Ελλάδας (ΟΠΣ 5129766)
 6. Μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ  στο έργο «Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΣΜΕΑΕ+ΤΕ» (ΣΑΕ 2022ΣΕ44520000)
 7. Εκπαιδευτικών ΠΕ11 ΕΑΕ στο έργο «Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΣΜΕΑΕ+ΤΕ« (ΣΑΕ 2022ΣΕ44520000)
다운로드 다운로드 다운로드 간편 장부
↓