Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης μετάθεσης ή οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών εντός περιοχής Π.Ε. Φωκίδας/ Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες Γενικής Αγωγής & Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φωκίδας

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φωκίδας επικύρωσε και κοινοποιεί τις κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ανά κλάδο και σχολική μονάδα Γενικής και Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ & Τ.Ε.) και κ α λ ε ί, τους εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής & Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε mbc mini. Φωκίδας, καθώς και εκείνους που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές στη Δ/νση Π. Ε. Φωκίδας, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων, στις οποίες επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν 리얼 11 권.

Οι  δηλώσεις  προτίμησης θα υποβάλλονται από την Τρίτη  03 Μαΐου 2022 έως και τη Δευτέρα 09 Μαΐου 2022 프로젝트 웨어 다운로드.

Ανακοίνωση Πρόσκληση (ΕΔΩ)

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αιτούντων (χωρίς μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης) (ΕΔΩ)

Πίνακας κενών οργανικών θέσεων (ΕΔΩ)

Εγκύκλιος Μεταθέσεων 2021-2022 (ΕΔΩ)

Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Δημοτικών Σχολείων (ΕΔΩ)

Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Νηπιαγωγείων (ΕΔΩ)

Κατανομή σχολικών μονάδων  Π.Ε. Φωκίδας σε ομάδες. (ΕΔΩ)

Αίτηση/Δήλωση Προτίμησης (ΕΔΩ)

Οδηγίες επιλογής προτιμήσεων (ΕΔΩ)