Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών Εκπ/κών και ΕΕΠ-ΕΒΠ

Αξιότιμοι/-μες κκ. συνάδελφοι/-ισσες,

Σας καλωσορίζουμε στην Περιφέρειά μας και σας γνωρίζουμε ότι για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας πρόσληψης σας στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειάς μας, θα πρέπει να φροντίσετε ώστε, την πρώτη ημέρα που θα αναλάβετε υπηρεσία στην σχολική μονάδα που έχετε τοποθετηθεί, να υποβάλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις που πρέπει να είναι πρωτότυπες 다운로드.

Τα   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ/ΠΔΕ/Τακτικού  που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα (των έργων ΠΔΕ και ΠΔΕ  λόγω COVID-19 (τρίμηνα) ΔΕΝ έχουν λογότυπα) και παρακαλούμε να διαβαστούν με ιδιαίτερη προσοχή  :

 1. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε.  ή βεβαίωση εμβολιασμού, ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου,
  ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας,
  ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση τους,
 2. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ :
  1. ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
  2. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  3. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  4. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ
  5. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ
  6. ΑΓΓΛΙΚΗΣ στην ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
  7. ΕΚΟ Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ
  8. ΠΔΕ COVID-19 
  9. Τακτικού Προϋπολογισμού
  1. Υπεύθυνη δήλωση (ΝΕΑ σύμφωνα με το υπόδειγμα του Υπουργείου Παιδείας)
  2. Υπεύθυνη Δήλωση (είμαι υγιής)  για ΠΔΕ COVID19 χωρίς λογότυπα
  3. Υπεύθυνη Δήλωση (δεν διώκομαι, δεν είμαι συνταξιούχος) για ΠΔΕ COVID19 χωρίς λογότυπα
  4. Υπεύθυνη Δήλωση (τα δικαιολογητικά είναι γνήσια) για ΠΔΕ COVID19 χωρίς λογότυπα
  5. Δήλωση Συγκατάθεσης (για προσωπικά δεδομένα) για ΠΔΕ COVID19 χωρίς λογότυπα
  6. Πράξη Ανάληψης ΕΣΠΑ   για ΠΔΕ COVID19 χωρίς λογότυπα
  7. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου προσκομίζεται το πτυχίο, η μετάφραση, η αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)  flash cs3.
  8. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος (εάν υπάρχει  ai suite 3 다운로드. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και αναλυτική βαθμολογία) .  Απαραίτητη Αίτηση αναγνώρισης Μεταπτυχιακού Footprint download.
  9. Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής)  티비오늘 다운로드.
  10. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  11. Φωτοτυπία αποδεικτικού α) ΑΦΜ, β) Α.Μ.Κ.Α, γ) ΑΜ/ΙΚΑ .
  12. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ τράπεζας (υποχρεωτικά) όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ με πρώτο δικαιούχο τον/την αναπληρωτή/τρια εκπαιδευτικό .
  13. Δύο πρόσφατες ιατρικές βεβαιώσεις με ευκρινή ημ/νία έκδοσης της γνωμάτευσης (από παθολόγο και ψυχίατρο ιδιώτη ή δημοσίου νοσοκομείου) στις οποίες να πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων υπαλλήλων να ασκήσουν διδακτικό έργο/στήριξη μαθητών σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης.
  14. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α’ (για τους άντρες).
  15. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης/Σύμφωνο Συμβίωσης (εντός τελευταίου 3μήνου) : (μόνο για έγγαμους ή/και με τέκνα . Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος (άνω των 18 ετών και κάτω των 25 ετών) ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης . Απαραίτητη Αίτηση Αναγνώρισης οικογενειακού επιδόματος.
  16. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας για κάθε σχ. έτος: Απαραίτητη Αίτηση Αναγνώρισης προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που καταθέτει, για κάθε σχολ . έτος χωριστά από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις (και όχι συγκεντρωτικά από το ΟΠΣΥΔ). Επισημαίνουμε ότι δεν θα προβαίνουμε στην αναγνώριση προϋπηρεσιών, χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση. Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας για το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ιδιωτικά σχολεία.
  17. Βεβαίωση ενσήμων (https://www.efka.gov.gr/el –> Μισθωτοί –> Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης Μισθωτών –> συνέχεια στο TAXISNET –> Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης –> εκτύπωση σε pdf ).
  18. Σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/τρια ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) προσκομίζει στην υπηρεσία και την σχετική ιατρική γνωμάτευση που την πιστοποιεί ή το πιστοποιητικό ΚΕΠΑ.
  19. Βεβαίωση ΠΕΚ (σε περίπτωση που υπάρχει).
  20. Όταν οι αναπληρώτριες δικαιούνται μειωμένο ωράριο είναι απαραίτητη η Αίτηση μειωμένου ωραρίου.   
  21. Όσες αναπληρώτριες έχουν γεννήσει το τελευταίο 15μηνο να προσκομίσουν το έντυπο «Επιδόματα μητρότητας» από το ΙΚΑ.
  22. Οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί (πλήρους και μειωμένου ωραρίου), παρακαλούνται να ενημερώσουν το Τμήμα Προσωπικού κατά τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας, στην περίπτωση που :
  • βρίσκονται σε περίοδο κύησης ή λοχείας ή δικαιούνται άδεια ανατροφής (για 3,5 μήνες αμέσως μετά την λήξη της άδειας λοχείας),
  • είναι μητέρες α) έχουν παιδί ηλικίας έως 2 ετών και επιθυμούν να κάνουν χρήση μειωμένου διδακτικού ωραρίου (απαραίτητη η βεβαίωση από την υπηρεσία του συζύγου για μη χρήση άδειας ανατροφής τέκνου ή μειωμένου ωραρίου) κατά δύο ώρες την εβδομάδα (από το διδακτικό ωράριο που αναφέρεται στη σύμβαση, β) δικαιούνται μειωμένες εισφορές στο ΙΚΑ για ένα χρόνο μετά το πέρας της λοχείας τους,
  • έχουν συνολική διδακτική προϋπηρεσία (πραγματικός χρόνος και όχι σχολικά έτη) άνω των 10 ετών.

               Ευχόμαστε σε όλους και όλες καλή αρχή στα σχολεία που τοποθετηθήκατε και καλή σχολική χρονιά με υγεία.

Η    Διευθύντρια  Δ/νσης Π. Ε. Φωκίδας

Αμαλία Παπαϊωάννου

↓