Τοποθετήσεις-Διαθέσεις αναπληρωτών COVID-19

미안해 다운로드

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 


ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ 

α) 06/05/2022 Ν.1.5/821 (ΨΨΥ546ΜΤΛΗ-ΓΦ3) Ανάκληση (Βαϊναλή Μαρίας ΠΕ60)
β) 06/05/2022 Ν.1.5/823 (ΨΝΨΥ46ΜΤΛΗ-3ΜΨ) Ανάκληση (Κατέρη Σοφίας ΠΕ05)
γ) 06/05/2022 Ν.1.5/824 (6ΒΖ446ΜΤΛΗ-Π5Ι) Ανάκληση (Πολύζου Αγγελικής ΠΕ70)

——————————————————–

…..

α) 03/05/2022 Ν.1.5/783 (Ψ1ΜΡ46ΜΤΛΗ-ΞΣΩ)  απόφαση Ανάκλησης (Σωτάκη Γεωργίας-Ειρήνης ΠΕ60) της 04/04/2022 N.1.5/619 (6Ο6Ν46ΜΤΛΗ-99Ψ) Απόφασης Διάθεσης
β) 03/05/2022 Ν.1.5/785 (ΩΣΨΕ46ΜΤΛΗ-ΣΑ0) απόφαση Ανάκλησης (Τσολούφη Λεμονιάς ΠΕ70)  της  12/04/2022 N.1.5/694 (Ω8Λ646ΜΤΛΗ-3ΗΤ) Απόφασης Διάθεσης


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1ης και 2ης φάσης


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ

 

↓