Τοποθετήσεις-Διαθέσεις αναπληρωτών COVID-19

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

 


 

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ 

α) 06/05/2022 Ν.1.5/821 (ΨΨΥ546ΜΤΛΗ-ΓΦ3) Ανάκληση (Βαϊναλή Μαρίας ΠΕ60).

β) 06/05/2022 Ν.1.5/823 (ΨΝΨΥ46ΜΤΛΗ-3ΜΨ) Ανάκληση (Κατέρη Σοφίας ΠΕ05) 미안해 다운로드.

γ) 06/05/2022 Ν.1.5/824 (6ΒΖ446ΜΤΛΗ-Π5Ι) Ανάκληση (Πολύζου Αγγελικής ΠΕ70).

——————————————————–

 

α) 03/05/2022 Ν.1.5/783 (Ψ1ΜΡ46ΜΤΛΗ-ΞΣΩ)  απόφαση Ανάκλησης (Σωτάκη Γεωργίας-Ειρήνης ΠΕ60) της  04/04/2022 N.1.5/619 (6Ο6Ν46ΜΤΛΗ-99Ψ) Απόφασης Διάθεσης.

β) 03/05/2022 Ν.1.5/785 (ΩΣΨΕ46ΜΤΛΗ-ΣΑ0) απόφαση Ανάκλησης (Τσολούφη Λεμονιάς ΠΕ70)  της      12/04/2022 N.1.5/694 (Ω8Λ646ΜΤΛΗ-3ΗΤ) Απόφασης Διάθεσης.


 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1ης και 2ης φάσης

 

 

 


 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

↓