Αποφάσεις τοποθέτησης Αναπληρωτών 2021-2022

다운로드

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΕΒΠ/ΤΕ01.30) ΕΣΠΑ

  1. ΕΒΠ κλάδου ΔΕ01 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ 2021-2022» 31/03/2022 (απόφαση πρόσληψης ΑΔΑ: ΩΜΟ946ΜΤΛΗ-ΣΟΗ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

  1. Κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών (ΕΕΠ) 15/12/2021
  2. Κλάδου ΔΕ01 (ΕΒΠ)  24/11/2021
  3. Κλάδου ΠΕ86-Πληροφορικής (πλήρους)  15/11/2021

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΕΣΠΑ Δ ΦΑΣΗ)

  1. 다운로드.Κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής (14 ώρες) «Εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση 2021-2022»  15/11/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΕΣΠΑ Γ ΦΑΣΗ)

  1. 설교집 다운로드.Κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής «Εξειδικευμένης 2021-2022»  8/11/2021

다운로드.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΕΣΠΑ Β ΦΑΣΗ)

  1. 다운로드.Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 30/09/2021
  2. Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία – ΤΥ 30/09/2021
  3. Εισαγωγή της Αγγλικής στην προσχολική εκπαίδευση (14ώρες) 30/09/2021

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΕΣΠΑ Α ΦΑΣΗ)

  1. Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 31/8/2021
  2. Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 31/8/2021
  3. Εισαγωγή της Αγγλικής στην Προσχολική εκπ/ση 31/8/2021
  4. Εξατομικευμένης 31/8/2021
  5. Εξατομικευμένης ΕΕΠ 31/8/2021
  6. Εξειδικευμένης 31/8/2021
  7. Εξειδικευμένης Τομεακό ΠΕΠ (ΕΒΠ, ΕΕΠ) 31/8/2021
↓