Έντυπα Αιτήσεων (πρόσληψης,αναγνώρισης,αδειών,απεργιών κ.α.) και Αποφάσεων

다운로드

Αιτήσεων

(Τα έντυπα των έργων ΠΔΕ και ΠΔΕ  λόγω COVID-19 (τρίμηνα) ΔΕΝ έχουν λογότυπα)

 1. απλή ΑΙΤΗΣΗ εκπαιδευτικού
 2. απλή ΑΙΤΗΣΗ Αναπληρωτή εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ (με λογότυπο)
 3. Αίτηση Αναπληρωτή εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ για ΠΔΕ COVID19 χωρίς λογότυπα
 4. Αίτηση Αναγνώρισης Οικογενειακού Επιδόματος για ΠΔΕ COVID19 χωρίς λογότυπα
 5. Αίτηση Αναγνώρισης Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού για ΠΔΕ COVID19 χωρίς λογότυπα
 6. Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας για ΠΔΕ COVID19 χωρίς λογότυπα
 7. Αίτηση μειωμένου ωραρίου για ΠΔΕ COVID19 χωρίς λογότυπα
 8. Υπεύθυνη Δήλωση (είμαι υγιής) για ΠΔΕ COVID19 χωρίς λογότυπα
 9. Υπεύθυνη Δήλωση για Άδεια Ειδικού Σκοπού για ΠΔΕ COVID19 χωρίς λογότυπα
 10. Υπεύθυνη Δήλωση (δεν διώκομαι, δεν είμαι συνταξιούχος) για ΠΔΕ COVID19 χωρίς λογότυπα
 11.  Δήλωση Προτιμήσεων Σχολικών Μονάδων
 12. ΑΙΤΗΣΗ Απόσπασης ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ
 13. ΑΙΤΗΣΗ Απόσπασης ΕΝΤΟΣ ΣΜΕΑΕ

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΔΕΙΩΝ

 1. ΑΙΤΗΣΗ Αναρρωτικής Άδειας προς τον Δ/ντή Εκπαίδευσης
 2. ΑΙΤΗΣΗ Αναρρωτικής Άδειας προς τον Δ/ντή Σχολείου
 3. ΑΙΤΗΣΗ Κανονικής Άδειας προς τον Δ/ντή Εκπαίδευσης
 4. ΑΙΤΗΣΗ Κανονικής Άδειας προς τον Δ/ντή Σχολείου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις αιτήσεις των αναπληρωτών ΕΣΠΑ να επικολλάται και το κατάλληλο λογότυπο ΕΣΠΑ  adobe illustrator cc 다운로드.


ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

 1. Οδηγίες και Δικαιολογητικά για τη Χορήγηση Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου
 2. Αίτηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή μόνιμου εκπαιδευτικού
 3. Βεβαίωση μη παρακώλυσης εκπαιδευτικού έργου από Δ/ντη-ντρια,  Πρ/νο-νη
 4. Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχών
 5. Υπεύθυνη Δήλωση Φορέα
 6. Υπεύθυνη Δήλωση για το Ελεγκτικό Συνέδριο

ΕΝΤΥΠΑ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΑΔΕΙΩΝ

 1. Απόφαση Χορήγησης Άδειας Ειδικού Σκοπού
 2. Απόφαση Χορήγησης Αναρρωτικής Άδειας
 3. Απόφαση Χορήγησης Κανονικής Άδειας
 4. Απόφαση Χορήγησης Αιμοδοτικής Άδειας
 5. Απόφαση Χορήγησης Άδειας Εξετάσεων
 6. Απόφαση Χορήγησης Άδειας Γάμου

  ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (προσυμπληρωμένες)

하츠오브아이언 다운로드
↓