Ημερολογιακοί Πίνακες για Οδοιπορικά & Υπερωρίες

Δικαιολογητικά για Υπερωρίες Μονίμων και Αναπληρωτών ΕΣΠΑ (για κάθε μήνα)

 1. Ημερολογιακός Πίνακας (για υπερωρίες)
 2. Ωρολόγιο Πρόγραμμα (φωτοαντίγραφο επικυρωμένο) να φαίνονται καθαρά οι επιπλέον του προγράμματος ώρες .
 3. Πράξη Ανάληψης Αναπληρωτή ΕΣΠΑ (αντίγραφο επικυρωμένο).
 4. Δεν καταβάλλονται αποδοχές για υπερωρίες άνω των 20 ωρών.

Προσοχή: Χωρίς Ωρολόγιο Πρόγραμμα επικυρωμένο και Πράξη Ανάληψης επικυρωμένη Αναπληρωτή, ΔΕΝ καταβάλλονται οι υπερωρίες και καθυστερούν και οι υπόλοιποι που τις δικαιούνται.


Δικαιολογητικά για Οδοιπορικά Μονίμων (για κάθε μήνα)

 1. Ημερολογιακός Πίνακας (για οδοιπορικά ΜΟΝΙΜΩΝ)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση για τον τόπο κατοικίας (ΕΝΤΥΠΟ 1)
 3. Υπεύθυνη Δήλωση μέσου μεταφοράς (ΕΝΤΥΠΟ 2)
 4. Φωτοτυπία της Άδειας Κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
 5. Φωτοτυπία της Άδειας Οδήγησης του μετακινούμενου.
 6. Αποδείξεις διοδίων σε περίπτωση που υπάρχουν στη διαδρομή.
 7. Πρωτότυπα εισιτήρια ή οι αποδείξεις είσπραξης/πληρωμής για μετακινούμενους με ΚΤΕΛ κτλ.
 8. Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας Αναπληρωτή επικυρωμένη.
 9. Ωρολόγιο ή Ωρολόγια Προγράμματα επικυρωμένα.
 10. Έντυπο/ψηφιακό έγγραφο υπολογισμού των χιλιομετρικών αποστάσεων (το εκδίδει η Δ/νση ΠΕ)

Δικαιολογητικά για Οδοιπορικά Αναπληρωτών ΕΣΠΑ (με το τέλος της σχολικής χρονιάς)

 1. Δικαιολογητικά για Οδοιπορικά Αναπληρωτών ΕΣΠΑ
 2. Συγκεντρωτική Βεβαίωση Μετακινήσεων (ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ)
 3. Υπεύθυνη Δήλωση για τον τόπο κατοικίας (ΕΝΤΥΠΟ 1)
 4. Υπεύθυνη Δήλωση μέσου μεταφοράς (ΕΝΤΥΠΟ 2)
 5. Κατάσταση Πληρωμής Δαπάνης Οδοιπορικών (ΕΝΤΥΠΟ 3)
 6. Φωτοτυπία της Άδειας Κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
 7. Φωτοτυπία της Άδειας Οδήγησης του μετακινούμενου.
 8. Αποδείξεις διοδίων σε περίπτωση που υπάρχουν στη διαδρομή.
 9. Πρωτότυπα εισιτήρια ή οι αποδείξεις είσπραξης/πληρωμής για μετακινούμενους με ΚΤΕΛ κτλ.
 10. Αναφορά Ανάληψης Υπηρεσίας Αναπληρωτή επικυρωμένη.
 11. Ωρολόγιο ή Ωρολόγια Προγράμματα επικυρωμένα.
 12. Έντυπο/ψηφιακό έγγραφο υπολογισμού των χιλιομετρικών αποστάσεων (το εκδίδει η Δ/νση ΠΕ)

Από τη λήξη των μαθημάτων μέχρι τη λήξη της Σύμβασης, ήτοι από 16/6/2020 μέχρι και 21/6/2020, οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί/ΕΕΒ/ΕΒΠ παραμένουν στο σχολείο τοποθέτησης και κατά συνέπεια δεν υπολογίζονται οδοιπορικά έξοδα για το διάστημα αυτό.

↓