Διοικητικά

 • Καθορισμός λειτουργίας σχολικών επιτροπών ΦΕΚ 310/2-2-2018.
 • Aντικατάσταση της  παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄167).  Ενημερωθείτε από την εγκύκλιο 14181/ΓΔ4/26-1-2018  και  από το άρθρο 245 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/τ.Α΄/17-1-2018).
 • Συνποπτικός Οδηγός MySchool για το σχολικό έτος 2017-18. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 79 – ΦΕΚ 109/τ.α΄/1-8-2017. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών της Πρ/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης που δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία. Γνωστοποιηση των διατάξεων (ΕΔΩ).
 • Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημόσιων σχολείων  της Πρ/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης. ΦΕΚ465/β/17-4-2003 (ΕΔΩ)
 •  Μεταθέσεις (ΕΔΩ)
 •   Αποσπάσεις
 • Μόρια δυσμενών συνθηκών σχολικών μονάδων Φωκίδας. Ενημερωθείτε για τα Δημοτικά (ΕΔΩ) και τα Νηπιαγωγεία (ΕΔΩ).
 •  Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στελεχών εκπαίδευσης και συλλόγου διδασκόντων, ΦΕΚ1340/τ.β΄/2002. (ΕΔΩ)
 • Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ71/τα΄/2010 (ΕΔΩ)
 •  Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού αρμοδιότητας. ΥΠΠΕΘ 4386/11-05-2016.
 •   Συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών (ΕΔΩ)
 •  Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΕΔΩ)
 •  Κυλικεία Σχολικών Μονάδων (ΕΔΩ)
 •   Ισχύς ιατρικών γνωματεύσεων (ΕΔΩ)
 •  Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΔΩ)
 • Δομή και Λειτουργία της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης & άλλες διατάξεις Ν1566/85. (ΕΔΩ)
 • Χορήγηση Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου ή Εργασίας σε εκπαιδευτικό 77045/Ε1/13-05-2016. Ενημερωθείτε σχετικά με την αίτηση (ΕΔΩ).

Νέα

↓