Εκπαιδευτικά

%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf  Δημοτική Εκπαίδευση

%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf  Προσχολική Αγωγή

%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf  Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση

 • Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Δημοτικών Σχολείων Άμφισσας.  Για την απόφαση πατήστε (ΕΔΩ). Για το χάρτη πατήστε (ΕΔΩ).
 • Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Νηπιαγωγείων Άμφισσας. Για την απόφαση πατήστε (ΕΔΩ).    Για το χάρτη πατήστε (ΕΔΩ)
 • Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων Ιτέας. Για την απόφαση πατήστε (ΕΔΩ).
  Για το χάρτη των Νηπιαγωγείων πατήστε (ΕΔΩ).
  Για το χάρτη των Δημοτικών Σχολείων πατήστε (ΕΔΩ).
 • Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας  (ΦΕΚ1217/τ. Β’/10-04-2019)
 • Σχολικός Οδηγός για τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών των Δημόσιων Νηπιαγωγείων και δημοτικών Σχολείων (ΕΔΩ)
 • Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες θα ασκεί καθήκοντα ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγοι. ΦΕΚ2915/τ.Β΄/31-12-2018
 • Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους ΦΕΚ5614/τ.Β΄/13-12-2018. (ΕΔΩ)
 • Ανάθεση Παιδαγωγικής & Επιστημονικής ΕυθύνηςΣχολικών Μονάδων σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρ/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας (ΕΔΩ)
 • Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού  Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)Στερεάς Ελλάδας (ΕΔΩ)
 • Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ΦΕΚ4299/ τ. β΄/27-9-2018. (ΕΔΩ)
 • Κατανομή σχολικών μονάδων  Π.Ε. Φωκίδας σε ομάδες. (ΕΔΩ)
 • Ενημερωθείτε για τις τροποποιήσεις που αφορούν το Π.Δ. 79/2017 (Α΄ 109) στο ν. 4559/18 (ΦΕΚ 142/τ.Α’/3.08.2018) και στο άρθρο 23.
 • Κατανομή στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) κατά κλάδο των θέσεων α) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.), β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και γ) εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη  δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό.   ΦΕΚ 3233/τ. β /7-8-2018.
  • Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της  πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
  • Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων.
  • Τροποποιήσεις του 1566/85
  • Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  (Ε.Α.Ε.)
  • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 • Αντιμετώπιση περίπτωσης ενδοοικογενειακής βίας από εκπαιδευτικούς.   Ενημερωθείτε (ΕΔΩ).  Νόμος 3500/06(ΦΕΚ 232/2006, τ. Α΄/24-10-2006).
 • Μετάφραση δικαιολογητικών και άλλων εγγράφων και τίτλων που αφορούν τη φοίτηση στο σχολείο (ΕΔΩ)
 • Εγκύκλιος για το κάπνισμα (ΕΔΩ).   Εφαρμογή αντικαπνιστικής νομοθεσίας.  Εγκύκλιος Καπνίσματος
 • Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες της  Α/θμιας  & Β/θμιας Εκπαίδευσης. Εγκύκλιος του Υ.Π.Ε.Θ.   Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018    (ΕΔΩ)
 • Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 79 – ΦΕΚ 109/τ.α΄/1-8-2017. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Νόμιμη σύσταση ΕΔΑΥ και καθορισμός ιδιαιτέρων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών . ΦΕΚ315/τ.β΄/12-02-2014
↓