Εκπαιδευτικά

%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf  Δημοτική Εκπαίδευση

%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf  Προσχολική Αγωγή

%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf  Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση

 • Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ΦΕΚ4299/ τ. β΄/27-9-2018. (ΕΔΩ)
 • Κατανομή σχολικών μονάδων  Π.Ε. Φωκίδας σε ομάδες. (ΕΔΩ)
 • Ενημερωθείτε για τις τροποποιήσεις που αφορούν το Π.Δ. 79/2017 (Α΄ 109) στο ν. 4559/18 (ΦΕΚ 142/τ.Α’/3.08.2018) και στο άρθρο 23.
 • Κατανομή στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) κατά κλάδο των θέσεων α) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.), β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και γ) εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη  δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό.   ΦΕΚ 3233/τ. β /7-8-2018.
  • Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της  πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
  • Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων.
  • Τροποποιήσεις του 1566/85
  • Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  (Ε.Α.Ε.)
  • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 • Αντιμετώπιση περίπτωσης εκδοοικογενειακής βίας από εκπαιδευτικούς.   Ενημερωθείτε (ΕΔΩ).  Νόμος 3500/06(ΦΕΚ 232/2006, τ. Α΄/24-10-2006).
 • Εγκύκλιος για το κάπνισμα (ΕΔΩ).   Εφαρμογή αντικαπνιστικής νομοθεσίας.  Εγκύκλιος Καπνίσματος
 • Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες της  Α/θμιας  & Β/θμιας Εκπαίδευσης. Εγκύκλιος του Υ.Π.Ε.Θ.   Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018    (ΕΔΩ)
 • Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 79 – ΦΕΚ 109/τ.α΄/1-8-2017. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

Νέα

↓