Δημοτική Εκπαίδευση

 • Ενημερωθείτε  από τη Υ.Α. για την διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου (ΕΔΩ)  και από το άρθρο 41 του (ΦΕΚ 61/16-10-2019/τ.Α΄) για τη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων. (ΕΔΩ)
 • Λειτουργία  Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Ενημερωθείτε από την εγκύκλιο εφαρμογής Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας (ΕΔΩ)
 • Ενέργειες προγραμματισμού εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020. (ΑΔΑ:Ψ5ΛΓ4653ΠΣ-6ΣΞ)
 • Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Δημοτικών Σχολείων Άμφισσας.  Για την απόφαση πατήστε (ΕΔΩ). Για το χάρτη πατήστε (ΕΔΩ)
 • Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων Ιτέας. Για την απόφαση πατήστε (ΕΔΩ).
  Για το χάρτη των Δημοτικών Σχολείων πατήστε (ΕΔΩ)
 • Εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2019-20 (ΕΔΩ)
 • Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες θα ασκεί καθήκοντα ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγοι. ΦΕΚ2915/τ.Β΄/31-12-2018
 • Εγκύκλιος του Υ.Π.Ε.Θ. για την παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα (Φ.Ε.Κ. 6014/τ.Β΄/31-12-2018  & ΦΕΚ56/τΒ΄/21-01-2019)
 • Κατανομή σχολικών μονάδων  Π.Ε. Φωκίδας σε ομάδες. (ΕΔΩ)
 • Τροποποιήσεις που αφορούν το Π.Δ. 79/2017 (Α΄ 109) στο ν. 4559/18 (ΦΕΚ 142/τ.Α’/3.08.2018) και στο άρθρο 23.
 • Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες της  Α/θμιας  & Β/θμιας Εκπαίδευσης. Εγκύκλιος του Υ.Π.Ε.Θ.   Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018    (ΕΔΩ)
 • Εφαρμογή αντικαπνιστικής νομοθεσίας.Εγκύκλιος Καπνίσματος.   Εγκύκλιος για το κάπνισμα (ΕΔΩ).  
 • « Η τσάντα στο σχολείο» . Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα (Φ.Ε.Κ. 6014/τ.Β΄/31-12-2018) Αρχική εγκύκλιος  (ΕΔΩ)
 • Αντιμετώπιση περίπτωσης εκδοοικογενειακής βίας από εκπαιδευτικούς. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)  Νόμος 3500/06(ΦΕΚ 232/2006, τ. Α΄/24-10-2006)
 • Υπουργική απόφαση με τίτλο «Ίδρυση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων» ΦΕΚ 688 Β/28-2-2018. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Aντικατάσταση της  παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).  Ενημερωθείτε από την εγκύκλιο 14181/ΓΔ4/26-1-2018  και  από το άρθρο 245 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/τ.Α΄/17-1-2018).
 • Εγκύκλιος Εορτασμού Τριών Ιεραρχών 2018. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • «Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας (ΔΑΙ) και Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών» . Ενημερωθείτε (ΕΔΩ) και (ΕΔΩ)
 • Αξιολόγηση μαθητών Δημοτικού Σχολείου ΦΕΚ 4358 Β΄/ 13-12-2017  – Υπουργική Απόφαση Φ.7A/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017 . Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές/τριες εντός σχολικού ωραρίου. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων  και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών  στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης.  Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Εγκύκλιος Λειτουργίας Δημοτικών Σχολείων 2017-18. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρό-
  γραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για
  την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) ΦΕΚ2985/τ.β΄/30-8-2017 . Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 79 – ΦΕΚ 109/τ.α΄/1-8-2017. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων ΦΕΚ 1800/τ.β΄/24-5-2017. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Θέματα λειτουργίας σχολικών μονάδων (αρθ.8), Βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας (αρθ.9) , Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης εκπ/κου προσωπικού (αρθ.10) Νόμος 4452/17 (ΦΕΚ 17/τ.α΄/15-02-17). Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΦΕΚ 1324/τ. β΄/11-05-2016. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Αξιολόγηση μαθητών Δημοτικού Σχολείου ΦΕΚ 3/τ.α΄/10-01-1995. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Συμπληρωματικές διατάξεις για την αξιολόγηση των μαθητών Δημοτικού  ΦΕΚ 75 /τ.α΄/18-04-1995. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Ωράριο Διδασκαλίας εκπαιδευτικών Δημοτικών Σχολείων  άρθρο 49  ΦΕΚ102/τ.α’12-06-2018  (ΕΔΩ)

 

↓