Προσχολική Αγωγή

  • Οργάνωση κα Λειτουργία Νηπιαγωγείων 2017-18.  Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
  • Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 79 – ΦΕΚ 109/τ.α΄/1-8-2017. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
  • Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΦΕΚ2670/τ. β΄/26-8-2016(ΕΔΩ)
  • Δομή & λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νόμος 1566/ ΦΕΚ167/τ.α΄/30-09-1985 (ΕΔΩ)

Νέα

↓