Προσχολική Αγωγή

 • «Οδηγίες για εκπαιδευτικούς ΠΕ60 & ΠΕ06 που τοποθετούνται για πρώτη φορά σε νηπιαγωγείο» (ΕΔΩ)
 • Οδηγίες λειτουργίας Ολοήμερου Προαιρετικού Προγράμματος Νηπιαγωγείου με εφαρμογή του διευρυμένου ωραρίου (ΕΔΩ)
 • Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2022-2023   (ΕΔΩ)
 • Aναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, σύμφωνα με τις αρχές και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 371 του ΦΕΚ 141Α/2022 (σελ 미치고 싶을 때 다운로드. 208).
 • Ενέργειες προγραμματισμού εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2022-2023, λήξης διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2021-2022 Νηπιαγωγείων 미국 웹하드 불법 다운로드.
 • Εγκύκλιος Εγγραφών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-2023 (ΕΔΩ)
 • Εγγραφές/Μετεγγραφές μαθητών και  συνεπιμέλεια  αρ.12 ν.4800/21-05-2021(Α΄81), εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ 20-09-2021 (ΕΔΩ)
 • Υποχρεωτικότητα φοίτησης στο νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο και γυμνάσιο  άρθ 다운로드. 88 Φ.Ε.Κ. 246/Α΄/2021
 • Λειτουργία  Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2021-2022 다운로드. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Εργαστήρια δεξιοτήτων στα Δημοτικά Σχολεία και στα Νηπιαγωγεία και Αγγλική γλώσσα στα Νηπιαγωγεία. Τροποποίηση του Π.Δ 다운로드. 79/2017 άρθρο 52-53-54  Φ.Ε.Κ. 96/11-06-2021
  • Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΦΕΚ 3791/α΄/ 13-08-2021
  • Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων  94236/ΓΔ4/29-07-2021 , (Φ.Ε.Κ 다운로드. 3567/Β΄/04-08-2021)
  • Οδηγίες για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων διδ.  έτος 2021-2022 (ΕΔΩ)
   • Θεματική ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ   (ΕΔΩ)
  • Εισαγωγή Αγγλικής Γλώσσας στα Νηπιαγωγεία ΦΕΚ 3311/β΄/26-07-2021
 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείων Τροποποίηση του Π.Δ 다운로드. 79/2017 άρθρο 54  Φ.Ε.Κ. 96/11-06-2021
 • Εγγραφές ανήλικων αιτούντων ή ανήλικων τέκνων αιτούντων διεθνή προστασία σε σχολικές μονάδες Π.Ε 네이버 뮤직 맥. και Δ.Ε στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας. (ΦΕΚ 208/Β/2020)
 • Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Νηπιαγωγείων Άμφισσας 윈도우 10 인터넷 익스플로러 11 다운로드. Για την απόφαση πατήστε (ΕΔΩ).    Για το χάρτη πατήστε (ΕΔΩ)
 • Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων Ιτέας 공식 자막. Για την απόφαση πατήστε (ΕΔΩ).
  Για το χάρτη των Νηπιαγωγείων πατήστε (ΕΔΩ).
 • Κατανομή σχολικών μονάδων  Π.Ε. Φωκίδας σε ομάδες. (ΕΔΩ)
 • Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες της  Α/θμιας  & Β/θμιας Εκπαίδευσης. Εγκύκλιος του Υ.Π.Ε.Θ.   Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018    (ΕΔΩ)
 • Αντιμετώπιση περίπτωσης ενδοοικογενειακής βίας από εκπαιδευτικούς. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)  Νόμος 3500/06(ΦΕΚ 232/2006, τ. Α΄/24-10-2006)
 • Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 79 – ΦΕΚ 109/τ.α΄/1-8-2017. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Δομή & λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νόμος 1566/ ΦΕΚ167/τ.α΄/30-09-1985 (ΕΔΩ)
↓