Ετήσιες Βεβαιώσεις Αποδοχών

언제나 다운로드

 

Βεβαίωση Αποδοχών Έτους Χρήσης 2021

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1 다운로드. Περιλαμβάνονται επίσης οι ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 2020 που εισπράχθηκαν το έτος 2021 και για τις οποίες πρέπει να γίνει Τροποποιητική Δήλωση στο Φορολογικό Έτος που αφορούν 뮬란 영화 다운로드.
2. Για τους αναπληρωτές που προσλήφθηκαν το 2021 ως μόνιμοι υπάλληλοι στη ΔΠΕ Φωκίδας, οι αποδοχές τους φαίνονται ξεχωριστά σε 2 σελίδες 한국 쇼프로 다운로드.

Για τυχόν απορίες επικοινωνήστε με το «Τμήμα  Β΄ Οικονομικού» στο τηλέφωνο 2265029966 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο misthodosia@dipe.fok.sch.gr


 

세비야의 이발사 다운로드
↓