108623_2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της Κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής

Προς τους Εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ 안아줘 다운로드. 108623/Δ5/7-9-2022 πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στα Δημοτικά Σχολεία, καλούνται Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής οι οποίοι/ες υπηρετούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριό τους, όπως υποβάλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν αίτηση για τη διάθεση (μερική ή ολική) ή/και την απόσπασή τους, προκειμένου να διδάξουν το αντικείμενο της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2022-2023 다운로드.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής κλάδου ΠΕ11 οι οποίοι πληρούν μία ή και περισσότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • έχουν κύρια/πρώτη/δεύτερη ειδικότητα στο άθλημα της κολύμβησης ή/και στα αθλήματα του υγρού στίβου,
  • κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή στο άθλημα της κολύμβησης ή στα αθλήματα υγρού στίβου, εγκεκριμένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 다운로드.
  • έχουν διδαχθεί το αντικείμενο της κολύμβησης, όπως αυτό προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου τους 다운로드.

Τονίζεται ότι, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας και τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου της κολύμβησης, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των εκπαιδευτικών μέσα στο νερό 훈민정음 해례본 다운로드.

 Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για τις θέσεις των διδασκόντων και των συντονιστών θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας μέχρι την Παρασκευή 16-9-2022 και ώρα 10:00 στο ακόλουθο mail: mail@stellad.pde.sch.gr προκειμένου να εκδοθούν εντός της ίδιας ημέρας οι σχετικές αποφάσεις 싸움의 기술 다운로드.

 Οικονόμου Ευαγγελία

2231440944