Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου


Αίτηση Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου με αμοιβή


Οδηγίες και Δικαιολογητικά για τη Χορήγηση Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου

Έντυπα αίτησης:

 1. Αίτηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή μόνιμου εκπαιδευτικού
 2. Βεβαίωση μη παρακώλυσης εκπαιδευτικού έργου από Δ/ντη-ντρια,  Πρ/νο-νη
 3. Υπεύθυνη Δήλωση για παροχή ΕξΑΕ
 4. Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχών
 5. Υπεύθυνη Δήλωση Φορέα
 6. hp 무선 랜 드라이버.Υπεύθυνη Δήλωση Πολυθεσίας/Πολυαπασχόλησης για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Χορηγήσεις Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου με Αμοιβή

σχολικό έτος 2021-2022


 • Άδεια άσκησης ιδωτικού έργου με αμοιβή στην εκπαιδευτικό Παπαντώνη Ηλιάνα, ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΕΔΩ)
 • Άδεια άσκησης ιδωτικού έργου με αμοιβή στην εκπαιδευτικό Παπαντώνη Ηλιάνα, ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΕΔΩ)και (ΕΔΩ)
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην εκπαιδευτικό Παπαντώνη Ηλιάνα, ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΕΔΩ)
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον εκπαιδευτικό Καρανάσο Ανδρέα, ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΔΩ)
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην εκπαιδευτικό Τσιαντούλα Γεωργία, ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ (ΕΔΩ)
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην εκπαιδευτικό Τσιαντούλα Γεωργία, ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ (ΕΔΩ)
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην εκπαιδευτικό Μαρτίνου Μαρία, ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ  (ΕΔΩ)
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην εκπαιδευτικό Μπελόγια Αικατερίνη, ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΔΩ)
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην εκπαιδευτικό Παπαντώνη Ηλιάνα, ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΕΔΩ)
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην εκπαιδευτικό  Τσιαντούλα Γεωργία, ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ (ΕΔΩ)
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην εκπαιδευτικό Νάκου Αικατερίνη, ΠΕ07-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ (ΕΔΩ)
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην εκπαιδευτικό Παπαντώνη Ηλιάνα, ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΕΔΩ)
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην εκπαιδευτικό Μπίμπα Ελένη, ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΕΔΩ)
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην εκπαιδευτικό Νάκου Αικατερίνη, ΠΕ07-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ (ΕΔΩ)
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον εκπαιδευτικό Καρανάσο Ανδρέα, ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΔΩ)
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον εκπαιδευτικό Κουτονιά Παναγιώτη, ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΔΩ)
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην εκπαιδευτικό Παπαντώνη Ηλιάνα, ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΕΔΩ)
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον εκπαιδευτικό Επίσκοπο Νικόλαο, ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΔΩ)
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον εκπαιδευτικό Φουσέκη Νικόλαο, ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΔΩ)

Χορηγήσεις Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου με Αμοιβή

σχολικό έτος 2020-2021


 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην εκπαιδευτικό Παπαντώνη Ηλιάνα, ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΕΔΩ)
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον εκπαιδευτικό Επίσκοπο Νικόλαο, ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΔΩ)
 • Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον κ 다운로드. Καρανάσο Ανδρέα εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11_ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ του Δ.Σ. Κίρρας (ΕΔΩ)
 • Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην κ. Μαλλιαρού Μαρία–Ειρήνη, αναπληρώτρια εκπ/κό κλάδου ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ του 3ου  Δ.Σ  캐논 사진 다운로드. Άμφισσας  (ΕΔΩ)
 • Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην κ. Σοφιανοπούλου Ιωάννα, εκπ/κό κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών του 2ου  Δ.Σ  윈도우 설치 파일 다운로드. Άμφισσας (ΕΔΩ)
 • Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην κ.  Κουμουλέντζου Μαρίνα, προσωρινή αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΕΔΩ)
 • Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην κ 다운로드. Ηλιάνα Παπαντώνη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ του  1ου 2/θεσίου Νηπιαγωγείου Ιτέας (ΕΔΩ)
 • Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην κ. Ηλιάνα Παπαντώνη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ του  1ου 2/θεσίου Νηπιαγωγείου Ιτέας (ΕΔΩ)
 • Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην κ. Μαλλιαρού Μαρία–Ειρήνη, αναπληρώτρια εκπ/κό κλάδου ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ του 3ου  Δ.Σ . Άμφισσας  (ΕΔΩ)
 • Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην κ.  Σοφιανοπούλου Ιωάννας προσωρινή αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών.(ΕΔΩ)
 • Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στις παρακάτω εκπαιδευτικούς της ΔΠΕ Φωκίδας κ. Μπαράκου Δήμητρας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ του Νηπιαγωγείου Μαραθιά  (ΕΔΩ) και
 • Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην κ. Ηλιάνα Παπαντώνη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ του  1ου 2/θεσίου Νηπιαγωγείου Ιτέας (ΕΔΩ)
↓