Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου


Σχετική Νομοθεσία

 • Νόμος 1256 ΦΕΚ Α΄65/31.5.1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις». 
 • Ενημερωτικό Σημείωμα από την Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας για τις άδειες ασκήσεις ιδιωτικού έργου ( ΕΔΩ ).
 • Παροχή διδακτικού και ερευνητικού έργου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4957/2022 (τ. Α΄ 141/21.07.2022).
 • Παροχή υπηρεσιών από στελέχη εκπ/σης και λοιπούς εκπ/κούς στο Ι.Ε.Π 다운로드. στο πλαίσιο των Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και 2021-2017-(Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 58 ν. 4075/2012), σύμφωνα με το άρθρο 377 του ν.4957/2022 (τ. Α΄ 141/21.07.2022)

Αίτηση Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου με αμοιβή


 • Εξαίρεση από την υποχρέωση έκδοσης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4957/2022 (τ.Α΄ 141/21.07.2022) για παροχή διδακτικού και ερευνητικού έργου και το άρθρο 377 του ν.4957/2022 (τ.Α΄ 141/21.07.2022) για παροχή υπηρεσιών από στελέχη εκπ/σης και λοιπούς εκπ/κούς στο Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο των Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και 2021-2017__Η με αρ 윈도우 설치 파일 다운로드. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/212/οικ.13260/12-08-2022 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ ( ΕΔΩ ).

Έντυπα αιτήσεις:

 1. Αίτηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή μόνιμου εκπαιδευτή
 2. Βεβαίωση μη παρακώλυσης εκπαιδευτικού έργου από Δ/ντη-ντρια, Προϊστ/νο-νη
 3. Υπεύθυνη Δήλωση για παροχή ΕξΑΕ
 4. Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχών
 5. Υπεύθυνη Δήλωση Φορέα
 6. . Υπεύθυνη Δήλωση Πολυθεσίας/Πολυαπασχόλησης  για το Ελεγκτικό Συνέδριο, για τις καταβαλλόμενες αμοιβές από πρόσθετη απασχόληση με  άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου στον δημόσιο τομέα ή σε φορείς του δημοσίου (ακόμα και ΝΠΙΔ) που επιλέγονται από δημόσια κονδύλια ή προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων/ΕΣΠΑ (π.χ 다운로드. ΔΙΕΚ, Δήμοι, κλπ)
 7. Έγγραφη Ενημέρωση Υπηρεσιών για παροχή διδακτικού & ερευνητικού έργου για το οποίο δεν χρειάζεται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου 

Χορηγήσεις Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου με Αμοιβή

σχολικό έτος 2022-2023


 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην μόνιμη εκπαιδευτικό Μαρτίνου Μαρία, κλάδου ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ (ΕΔΩ)
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην μόνιμη εκπαιδευτικό Κουλού Ελένη, κλάδου ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ (ΕΔΩ)
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην αναπληρώτρια  εκπαιδευτικό Σαλιαρά Κυριακή, κλάδου ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ (ΕΔΩ)
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον αναπληρωτή Εκπ/κό  Κουτονιά Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ86-Πληροφορικής, έγγραφο με Αριθ.Πρωτ.:Φ.11.1/206/25-01-2023.
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον αναπληρωτή Εκπ/κό   Γεροντίδη Λάμπρο,   κλάδου ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΕΔΩ). 
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην εκπαιδευτικό Καστανά Αθηνά , κλ. ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ( ΕΔΩ ). 
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον εκπαιδευτικό  Καρανάσο Ανδρέα , ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΔΩ) και (ΕΔΩ).
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον εκπαιδευτικό Καραπλή Απόστολο , ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ( ΕΔΩ ).
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε αναπληρώτρια Εκπ/κό  Κρομμύδα Γεωργία, κλάδου ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ.(ΕΔΩ).
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην εκπαιδευτική   Μαρτίνου Μαρία , ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ( ΕΔΩ ).
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην εκπαιδευτική Μπακάλη Σταυρούλα , κλ. ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ ( ΕΔΩ ).
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην εκπαιδευτική Νταλιάνη Μαγδαληνή , ΠΕ70 -ΔΑΣΚΑΛΟΙ ( ΕΔΩ ).
 • Αδεια άσκηση ιδιωτικού έργμου με αμοιβή στην εκπαιδευτική Ριτζαλέου Μαγδαληνή , κλ. ΠΕ11- ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ( ΕΔΩ ).
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον εκπαιδευτικό  Φουσέκη Νικόλαο,  ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ( ΕΔΩ ).
 • Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην εκπαιδευτική  Παπαντώνη Ηλιάνα , ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ( ΕΔΩ ), ( ΕΔΩ ) και (ΕΔΩ ).

Χορηγήσεις Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου με Αμοιβή 

σχολικό έτος 2021-2022

 • Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην εκπαιδευτική  Παπαντώνη Ηλιάνα , ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ( ΕΔΩ ), ( ΕΔΩ ), ( ΕΔΩ ), ( ΕΔΩ ), ( ΕΔΩ ), ( ΕΔΩ ), ( ΕΔΩ ), ( ΕΔΩ ) και ( ΕΔΩ ).
 • Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον εκπαιδευτικό Καρανάσο Ανδρέα, ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΔΩ) και (ΕΔΩ).
 • Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην εκπαιδευτικό Τσιαντούλα Γεωργία, ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ (ΕΔΩ) και (ΕΔΩ).
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην εκπαιδευτικό Μαρτίνου Μαρία, ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ  (ΕΔΩ).
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην εκπαιδευτικό Μπελόγια Αικατερίνη, ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΔΩ).
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην εκπαιδευτικό  Τσιαντούλα Γεωργία, ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ (ΕΔΩ).
 • Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην εκπαιδευτικό Νάκου Αικατερίνη, ΠΕ07-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ (ΕΔΩ) και (ΕΔΩ).
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στην εκπαιδευτικό Μπίμπα Ελένη, ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΕΔΩ).
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον εκπαιδευτικό Κουτονιά Παναγιώτη, ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΔΩ).
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον εκπαιδευτικό Επίσκοπο Νικόλαο, ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΔΩ).
 • Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον εκπαιδευτικό Φουσέκη Νικ
↓