Σ.Δ.Ε.Υ. / Ε.Δ.Υ. / ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ.

 

  • Τοποθέτηση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, σχετικό έγγραφο          Αρ.Πρωτ.:Φ.αποφ./2411/18-04-2023 다운로드.

 

Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης 맹구의 저택.

 

  • Διευκρινιστικές οδηγίες της υπό στοιχεία 134960/Δ3/22-10-2021 Υ. Α. (ΦΕΚ 5009/τΒ΄/27-10-2021) με θέμα: «Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης(Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών αυτών» 다운로드. Ενημερωθείτε(ΕΔΩ)

 

  • Διαδικασία αξιολόγησης και παραπομπήςμαθητών/τριών στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ 3d max 2010 download. (ΕΔΩ).

 

  • Διαδικασία αξιολόγησης και παραπομπής μαθητών/τριών στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  (ΕΔΩ) 다운로드.

 

  • Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.)   ΦΕΚ 5009/Β΄/2021.

 

  • Ίδρυση Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης  (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. Η με αρ. πρωτ.: Φ.αποφ./3950/19-08-25021  ΔΠΕ Στερεάς Ελλάδας (ΕΔΩ).

 

  • Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες θα ασκεί καθήκοντα ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγοι. ΦΕΚ2915/τ.Β΄/31-12-2018.

 

↓