Σ.Δ.Ε.Υ. και Ε.Δ.Υ.

다운로드
  • Διαδικασία αξιολόγησης και παραπομπής μαθητών/τριών στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  (ΕΔΩ)
  • Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.)   ΦΕΚ 5009/Β΄/2021
  • Ίδρυση Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης  (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας (ΕΔΩ)
맹구의 저택 다운로드 3d max 2010 download 다운로드
↓