Συνταξιοδοτήσεις 2022

다운로드

 

 • Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4777/2021, για το σχολικό έτος 2021-2022, οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης από την Τρίτη 01-2-2022 έως και την Παρασκευή 11-2-2022 και θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση των (αιτούντων/-ουσών) εκπαιδευτικών στις 31-8-2022 다운로드.

 

 • Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο e-mail (mail@dipe.fok.sch.gr) της Δ/νσης Π.Ε  미스 리틀 선샤인 다운로드. Φωκίδας με συνημμένα αρχεία μέχρι και την Παρασκευή 11-02-2022.  

 

 • Ανάκληση της αίτησης παραίτησης μπορείτε να καταθέσετε στην Δ/νση Π.Ε  다운로드. Φωκίδας μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ  90년대 히트곡 모음 다운로드. 4 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

 

 

 • Σχετικά έγγραφα : 
 1. Ενημέρωση για τη διαδικασία αιτήσεων παραίτησης
 2. Αίτηση παραίτησης
 3. Δήλωση ανάκλησης παραίτησης
 4. Δικαιολογητικά απονομής σύνταξης
 5. Έντυπο Α
 6. Υπεύθυνη Δήλωση για ΔΑΥΚ
 7. Εγκύκλιος για υποβολή παραιτήσεων
 8. ΦΕΚ για συνταξιοδότηση

 

↓