Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

다운로드

Την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 οι νέοι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας294169331_7679706592071469_9129868431742490880_nανέλαβαν τα καθήκοντά τους στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας παρουσία της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης κας Ελένης Μπενιάτα 자바 컴파일러 다운로드.

d-des

Οι Διευθυντές Πρ/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2026 컴퓨터 메모장 다운로드. Ενημερωθείτε από την ΑΠΟΦΑΣΗ