Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2022-2023

  • Για την προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε 사이코메트리 그녀석 1회 다운로드. Φωκίδας με απόσπαση από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. της χώρας και εκπαιδευτικών που αιτούνται απόσπαση από σχολικές μονάδες σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε 다운로드. Φωκίδας (εδώ)
  • Για την προσωρινή τοποθέτηση υπεράριθμου  εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70  πατήστε (εδώ )
  • Για την προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11 που βρίσκεται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε  다운로드. Φωκίδας πατήστε (εδώ ).