Οδοιπορικά

Ενημέρωση για την πορεία των Οδοιπορικών 2017-2018

Τα ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ των Αναπληρωτών ΕΣΠΑ θα αποσταλούν στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς 2017-2018 και αναμένεται να πληρωθούν από το Δεκέμβριο 2018 έως το  Φεβρουάριο 2019.


27/12/2017 Πληρώθηκαν τα ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ  Νοεμβρίου 2017 των ΜΟΝΙΜΩΝ.


13/12/2017 Πληρώθηκαν τα ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου 2017 των ΜΟΝΙΜΩΝ και των ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ του σχολικού έτους 2016-2017 του έργου «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2016-2017».


22/11/2017
Τα οδοιπορικά ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ και ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 Μονίμων εκπαιδευτικών, έχουν σταλεί στα Εντελλόμενα Άμφισσας από τις 22/11/2017 και θα πληρωθούν στα μέσα του Δεκεμβρίου 2017.
Θα ενημερώνεστε συνεχώς από αυτή τη στήλη.


Τα οδοιπορικά των Αναπληρωτών εκπαιδευτικών των έργων ΕΣΠΑ 2017-2018 θα σταλούν με τη λήξη του διδακτικού έτους στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΠΕΘ και θα πληρωθούν μέχρι το Φεβρουάριο 2019.

Νέα

↓