Οδοιπορικά

Ενημέρωση για την πορεία των Οδοιπορικών Μονίμων 2018-2019


ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ                ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ                  ΠΛΗΡΩΜΗ

Σεπτεμβρίου 2018      16/11/2018                    13/12/2018

Οκτωβρίου 2018          16/11/2018                    13/12/2018

Νοεμβρίου 2018           10/12/2018                    28/12/2018

Δεκεμβρίου 2018           7/2/2019                        13/3/2019

Ιανουαρίου 2019           27/2/2019                       13/3/2019

Φεβρουαρίου 2019     18/3/2019                       12/4/2019

Μαρτίου 2019                 12/4/2019                       13/5/2019

Απριλίου 2019               10/5/2019


Τα οδοιπορικά των Αναπληρωτών ΕΣΠΑ θα σταλούν στη Δ.Π.Ε. Φωκίδας τον Ιούνιο 2019  και θα πιστωθούν από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ.

 

 

↓