Αναδρομικά Οικογενειακών Επιδομάτων

Μετά την ενημέρωση που είχαμε από τη Δ.Υ.Ε.Ε. Άμφισσας (Εντελλόμενα) τα Αναδρομικά Οικογενειακών Επιδομάτων  από Δικαστικές Αποφάσεις πληρώνονται αφού γίνει συμψηφισμός με τυχόν οφειλές προς το δημόσιο, οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν πιστώνεται όλο το ποσό στην τράπεζα.

↓