Υπερωρίες

Ενημέρωση για την πορεία των Υπερωριών Μονίμων και Αναπλ.ΕΣΠΑ 2018-2019

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ                   ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ                  ΠΛΗΡΩΜΗ

Σεπτεμβρίου 2018      20/11/2018                    13/12/2018

Οκτωβρίου 2018          20/11/2018                    13/12/2018

Νοεμβρίου 2018           10/12/2018                    28/12/2018

Δεκεμβρίου 2018          23/1/2019                      13/2/2019

Ιανουαρίου 2019          19/2/2019                       13/3/2019

Φεβρουαρίου 2019     13/3/2019                       12/4/2019

Μαρτίου 2019                 17/4/2019                       13/5/2019

Απριλίου 2019                9/5/2019

↓