Υπουργικές Αποφάσεις

다운로드

 

 

  • Ενημερωθείτε για την «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» από τη σχετική Υπ Remember download. Απόφ. με αριθ. πρωτ.: Φ.361.22 / 6 / 149788 / Ε3/ 2-12 2022 다운로드.
다운로드 템빨 txt 다운로드
↓