ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Περιφ. Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας
Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας

Όσο η ιστοσελίδα μας είναι σε αναβάθμιση θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση μόνο στις παρακάτω επιλογές:

α) Ετήσιες Βεβαιώσεις 2015

β) Επανακατάταξη με το Ενιαίο Μισθολόγιο του Νόμου 4354/2015

γ) Μισθοδοσία ON LINE