ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Περιφ. Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας
Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας

α) Ετήσιες Βεβαιώσεις 2015
β) Επανακατάταξη με το Ενιαίο Μισθολόγιο του Νόμου 4354/2015
γ) Μισθοδοσία ON LINE

Όσο η ιστοσελίδα μας είναι σε αναβάθμιση θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση μόνο στις παραπάνω επιλογές
και να ενημερώνεστε από τα παρακάτω ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ:

1) Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών από Τουριστικά Γραφεία (11-05-2016)