Πως υπογράφω ψηφιακά ?

1ος τρόπος:

μέσω  WebSign  (https://webapp.mindigital-shde.gr/login)

για όσους διαθέτουν Windows 10 영화 브레이크 다운로드.

Δείτε τα ενημερωτικά videos για ψηφιακή υπογραφή μέσω WebSign σε αρχεία μορφής .pdf και σε αρχεία μορφής .docx ή .xlsx

Αν τα αρχεία σας είναι παλαιάς έκδοσης γίνεται αυτόματη αναβάθμιση 다운로드.


2ος τρόπος:

μέσω  DocuSign  (https://sign.mindigital-shde.gr/)

για όσους διαθέτουν Windows 7 και μεταγενέστερα 다운로드.

Δείτε τα ενημερωτικά videos για ψηφιακή υπογραφή μέσω DocuSign σε αρχεία μορφής .pdf και σε αρχεία μορφής .docx ή .xlsx

↓