Μεταθέσεις

  • Υποβολή Αιτήσεων Εκπαιδευτικών για Αμοιβαία Μετάθεση. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.:114645/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 64ΛΗ46ΝΚΠΔ-Δ1Λ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.A 다운로드. Oι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την ακόλουθη ΑΙΤΗΣΗ.
  • Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έτους 2024. Η με αρ 우분투 16.04 데스크탑 다운로드. πρ. 31419/Ε2/27-03-2024 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με   θέμα : «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, έτους 2024» 델파이 http 파일 다운로드. Η με αρ. πρ. 31412/Ε2/27-3-2024 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με θέμα : «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε 전설의 고향 다운로드.), σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών, σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 다운로드.), έτους 2024».
  • Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2023-2024. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16-10-2023 έως 31-10-2023 και ώρα 15:00 μέσω του https://teachers.minedu.gov.grΗ παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες, για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 10 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις: οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που δεν έχουν οριστική τοποθέτηση (όπως οι μεταταχθέντες στο ΦΕΚ 2037/Γ΄/10-08-2023 και οι διορισμένοι στο ΦΕΚ 2064/Γ’/16-08-2023) οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ ή εντός του ίδιου ΣΔΕΥ. Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31/12/2023 και ώρα 15:00.  Αναλυτικές οδηγίες του τρόπου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αναφέρονται στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» που έχει αναρτηθεί στην αρχική σελίδα της εφαρμογής. Ενημερωθείτε με την αρ. πρ. 115268/Ε4/13/10/2023  Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α..
  • Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16-10-2023 έως 31-10-2023 και ώρα 15:00 μέσω του https://teachers.minedu.gov.gr. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων. Άπαντες οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης. Αίτηση υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει πλήρες έτος στην περιοχή οργανικής τους θέσης. Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31-12-2023. Αναλυτικές οδηγίες του τρόπου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αναφέρονται στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» που έχει αναρτηθεί στην αρχική σελίδα της εφαρμογής. Ενημερωθείτε με την αρ. πρ. 114645/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 64ΛΗ46ΝΚΠΔ-Δ1Λ) Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. 
↓