Έντυπα Αιτήσεων (πρόσληψης,αναγνώρισης,αδειών,απεργιών κ.α.) και Αποφάσεων

Αιτήσεων

 1. απλή ΑΙΤΗΣΗ εκπαιδευτικού
 2. απλή ΑΙΤΗΣΗ Αναπληρωτή ΕΣΠΑ (επιλέγετε ανάλογα με το έργο)
 3. Αίτηση Αναγνώρισης Οικογενειακού Επιδόματος
 4. Αίτηση Επιδότησης Εισφορών Μητέρας (τέκνα < 14 μηνών)
 5. Αίτηση Αναγνώρισης Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού
 6. Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας
 7. Αίτηση μειωμένου ωραρίου λόγω ανατροφής τέκνου έως 2 ετών
 8. Αίτηση μειωμένου ωραρίου λόγω συμπλήρωσης 10 ετίας
 9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ για όσους δεν επιθυμούν να αποδεχθούν την τοποθέτησή τους στην ΔΠΕ
 10. Αίτηση ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ Αναπληρωτή  ΕΣΠΑ

adobe illustrator cc 다운로드.

 1.  Δήλωση Προτιμήσεων Σχολικών Μονάδων
 2. ΑΙΤΗΣΗ Απόσπασης ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ
 3. ΑΙΤΗΣΗ Απόσπασης ΕΝΤΟΣ ΣΜΕΑΕ

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

Στα Δικαιολογητικά πρόσληψης Αναπληρωτών ΕΣΠΑ μπορείτε να βρείτε τα έντυπα για Απογραφικό Δελτίο, Πράξη Ανάληψης, Υπεύθυνες Δηλώσεις, Αιτήσεις Αναγνώρισης κτλ 다운로드.


ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΔΕΙΩΝ

Επιλέγετε ανάλογα το έργο πρόσληψης :

 1. ΑΙΤΗΣΗ Άδειας ΚΥΗΣΗΣ/ΛΟΧΕΙΑΣ/ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ προς την κ Δ/ντρια Εκπαίδευσης
 2. ΑΙΤΗΣΗ Επιδότησης Εισφορών Μητέρας (για τέκνα μικρότερα 14 μηνών)
 3. ΑΙΤΗΣΗ Αναρρωτικής Άδειας προς την κ Δ/ντρια Εκπαίδευσης
 4. ΑΙΤΗΣΗ Αναρρωτικής Άδειας προς τον κ. Δ/ντή Σχολείου
 5. ΑΙΤΗΣΗ Κανονικής Άδειας προς την κ. Δ/ντρια Εκπαίδευσης
 6. ΑΙΤΗΣΗ Κανονικής Άδειας προς τον κ. Δ/ντή Σχολείου
 7. Υπεύθυνη Δήλωση για Άδεια Ειδικού Σκοπού

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

 1. Οδηγίες και Δικαιολογητικά για τη Χορήγηση Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου
 2. Αίτηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή μόνιμου εκπαιδευτικού
 3. Βεβαίωση μη παρακώλυσης εκπαιδευτικού έργου από Δ/ντή-ντρια,  Πρ/νο-νη
 4. Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχών
 5. Υπεύθυνη Δήλωση Φορέα
 6. Υπεύθυνη Δήλωση για το Ελεγκτικό Συνέδριο

ΕΝΤΥΠΑ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΑΔΕΙΩΝ (επιλέγετε ανάλογα το έργο πρόσληψης)

Πριν τη έκδοση Απόφασης Χορήγησης Άδειας να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Γ΄ Προσωπικού하츠오브아이언 다운로드. Λούσκος 2265028301) για να σας αποσταλεί το κατάλληλο πρότυπο επειδή αποστέλλονται συχνά αποφάσεις με μη επικαιροποιημένες διατάξεις.

 1. Απόφαση Χορήγησης Άδειας Ειδικού Σκοπού
 2. Απόφαση Χορήγησης Άδειας Ασθενείας
 3. Απόφαση Χορήγησης Κανονικής Άδειας Ειδικού Σκοπού
 4. Απόφαση Χορήγησης Κανονικής Άδειας
 5. Απόφαση Χορήγησης Αιμοδοτικής Άδειας
 6. Απόφαση Χορήγησης Γονικής Άδειας για ενημέρωση σχολικής επίδοσης τέκνων
 7. Απόφαση Χορήγησης Άδειας Εξετάσεων (μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές)
 8. Απόφαση Χορήγησης Άδειας Γάμου

  ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (προσυμπληρωμένες)

↓