Έντυπα Αιτήσεων (πρόσληψης,αναγνώρισης,αδειών,απεργιών κ.α.) και Αποφάσεων

ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 1. απλή ΑΙΤΗΣΗ εκπαιδευτικού
 2. απλή ΑΙΤΗΣΗ Αναπληρωτή ΕΣΠΑ (επιλέγετε ανάλογα με το έργο)
 3. Αίτηση Αναγνώρισης Οικογενειακού Επιδόματος
 4. Αίτηση Επιδότησης Εισφορών Μητέρας (τέκνα < 14 μηνών)
 5. Αίτηση Αναγνώρισης Συνάφειας Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού τίτλου σπουδών (επιλέγετε ανάλογα με το έργο) – ενημερωθείτε αναλυτικά στον σύνδεσμο
 6. Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας
 7. Αίτηση μειωμένου ωραρίου λόγω ανατροφής τέκνου έως 2 ετών
 8. Αίτηση μειωμένου ωραρίου λόγω συμπλήρωσης 10 ετίας
 9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ για όσους δεν επιθυμούν να αποδεχθούν την τοποθέτησή τους στην ΔΠΕ
 10. Αίτηση ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ Αναπληρωτή  ΕΣΠΑ

 1. Δήλωση Προτιμήσεων Σχολικών Μονάδων

 2. ΑΙΤΗΣΗ Απόσπασης ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ
 3. ΑΙΤΗΣΗ Απόσπασης ΕΝΤΟΣ ΣΜΕΑΕ

Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής ή Μη σε Απεργίες/στάσεις εργασίας και με λογότυπα   ΕΣΠΑ  και ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας


ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

Στα Δικαιολογητικά πρόσληψης Αναπληρωτών ΕΣΠΑ μπορείτε να βρείτε τα έντυπα για Απογραφικό Δελτίο, Πράξη Ανάληψης, Υπεύθυνες Δηλώσεις, Αιτήσεις Αναγνώρισης κτλ adobe illustrator cc 다운로드.


ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΔΕΙΩΝ

Επιλέγετε ανάλογα το έργο πρόσληψης :

 1. ΑΙΤΗΣΗ Άδειας ΚΥΗΣΗΣ/ΛΟΧΕΙΑΣ/ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ προς την κ Δ/ντρια Εκπαίδευσης
 2. ΑΙΤΗΣΗ Επιδότησης Εισφορών Μητέρας (για τέκνα μικρότερα 14 μηνών)
 3. ΑΙΤΗΣΗ Αναρρωτικής Άδειας προς την κ Δ/ντρια Εκπαίδευσης
 4. ΑΙΤΗΣΗ Αναρρωτικής Άδειας προς τον κ Δ/ντή Σχολείου
 5. ΑΙΤΗΣΗ Κανονικής Άδειας προς την κ Δ/ντρια Εκπαίδευσης
 6. ΑΙΤΗΣΗ Κανονικής Άδειας προς τον κ Δ/ντή Σχολείου
 7. ΑΙΤΗΣΗ Άδειας ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ προς τον κ Δ/ντή Σχολείου
 8. ΑΙΤΗΣΗ Άδειας για ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ λόγους προς την κ Δ/ντρια Εκπαίδευσης Δια της Δ/νσης της σχολικής μονάδας
 9. Υπεύθυνη Δήλωση για Άδεια Ειδικού Σκοπού

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

 1. Οδηγίες και Δικαιολογητικά για τη Χορήγηση Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου
 2. Υποχρεωτική αποστολή υπεύθυνης δήλωσης πολυθεσίας  για τις άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου  다운로드.
 3. Αίτηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή  εκπαιδευτικού
 4. Βεβαίωση μη παρακώλυσης εκπαιδευτικού έργου από Δ/ντή-ντρια,  Πρ/νο-νη
 5. Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχών
 6. Υπεύθυνη Δήλωση Φορέα
 7. Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Πολυθεσίας pdf έκδοση – word έκδοση (Ενημέρωση 14-06-2023)

ΕΝΤΥΠΑ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΑΔΕΙΩΝ (επιλέγετε ανάλογα το έργο πρόσληψης)

Πριν τη έκδοση Απόφασης Χορήγησης Άδειας να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Γ΄ Προσωπικού하츠오브아이언 다운로드. Λούσκος 2265028301) για να σας αποσταλεί το κατάλληλο πρότυπο, επειδή αποστέλλονται συχνά αποφάσεις με μη επικαιροποιημένες διατάξεις.

 

 1. Απόφαση χορήγησης Άδειας Ειδικού Σκοπού
 2. Απόφαση χορήγησης Άδειας Ασθένειας
 3. Απόφαση χορήγησης Κανονικής Άδειας Ειδικού Σκοπού
 4. Απόφαση χορήγησης Κανονικής Άδειας
 5. Απόφαση χορήγησης Αιμοδοτικής  Άδειας
 6. Απόφαση χορήγησης Γονικής Άδειας
 7. Απόφαση χορήγησης Άδειας Εξετάσεων
 8. Απόφαση χορήγησης   Άδειας Γάμου

  ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (προσυμπληρωμένες)

↓