Υπεύθυνες Δηλώσεις

 1. Υπεύθυνη δήλωση πρόσληψης αναπληρωτή (υπόδειγμα ΥΠΑΙΘ)
 2. Δήλωση Συγκατάθεσης (για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων)
 3. Υπεύθυνη Δήλωση ελλιπούς φακέλου (απαραίτητη όταν λείπουν δικαιολογητικά από τον φάκελο π.χ  다운로드. ιατρικές βεβαιώσεις)
 4. Υπεύθυνη Δήλωση παραλαβής tablet (από τη σχολική μονάδα)
 5. Υπεύθυνη  Δήλωση  του Ν 메가스터디 pc. 1599/1986 από ΕΔΩ
 6. Υπεύθυνη Δήλωση πρόσληψης Ν.1599/1986 (είμαι υγιής)
 7. Υπεύθυνη Δήλωση πρόσληψης Ν.1599/1986 (δεν διώκομαι, δεν είμαι συνταξιούχος)
 8. Υπεύθυνη  Δήλωση  του Ν 스튜어트 리틀 다운로드. 1599/1986 για αλλαγή ΙΒΑΝ από ΕΔΩ
 9. Υπεύθυνη  Δήλωση  του Ν. 1599/1986 για αλλαγή ΙΒΑΝ λόγω συγχώνευσης τραπεζών Αγροτική/Εμπορική από ΕΔΩ
 10. Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής ή Μη σε Απεργίες/Στάσεις εργασίας (σε μορφή docx) και (σε μορφή doc)
 11. Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής ή Μη σε Απεργίες/στάσεις εργασίας και με λογότυπα   ΕΣΠΑ  και ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
 12. Υπεύθυνη Δήλωση  Ν.1599/1986 μόνιμης κατοικίας για οδοιπορικά από ΕΔΩ
 13. Υπεύθυνη Δήλωση μέσου μεταφοράς για οδοιπορικά από ΕΔΩ
 14. Υπεύθυνη Δήλωση Μεταβολών Οικογενειακού Επιδόματος 2021-2022 (σε μορφή .docx) (σε μορφή .pdf)
 15.  Υπεύθυνη Δήλωση Πολυθεσίας/Πολυαπασχόλησης και Έντυπο Δήλωσης Πρόσθετων Αποδοχών  pdf έκδοση – word έκδοση (Ενημέρωση 14-06-2023) 35791 / 2023 Έγγραφο Οδηγιών  Δημοσίων Υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ενημέρωση 14-06-2023) (https://www.elsyn.gr/el/node/1137 )
↓