Υπεύθυνες Δηλώσεις

(Τα έντυπα των έργων ΠΔΕ και ΠΔΕ  λόγω COVID-19 (τρίμηνα) ΔΕΝ έχουν λογότυπα)

 1. Υπεύθυνη Δήλωση παραλαβής tablet (από τη σχολική μονάδα)
 2. Υπεύθυνη  Δήλωση  του Ν 다운로드. 1599/1986 από ΕΔΩ
 3. Υπεύθυνη Δήλωση πρόσληψης Ν.1599/1986 (είμαι υγιής)
 4. Υπεύθυνη Δήλωση πρόσληψης Ν.1599/1986 (δεν διώκομαι, δεν είμαι συνταξιούχος)
 5. Υπεύθυνη  Δήλωση  του Ν 메가스터디 pc. 1599/1986 για αλλαγή ΙΒΑΝ από ΕΔΩ
 6. Υπεύθυνη  Δήλωση  του Ν 스튜어트 리틀 다운로드. 1599/1986 για αλλαγή ΙΒΑΝ λόγω συγχώνευσης τραπεζών Αγροτική/Εμπορική από ΕΔΩ
 7. Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής ή Μη σε Απεργίες/Στάσεις εργασίας (σε μορφή docx) και (σε μορφή doc)
 8. Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής ή Μη σε Απεργίες/Στάσεις εργασίας με λογότυπα ΕΣΠΑ  (σε μορφή docx) και (σε μορφή doc)
 9. Υπεύθυνη Δήλωση  Ν.1599/1986 μόνιμης κατοικίας για οδοιπορικά από ΕΔΩ
 10. Υπεύθυνη Δήλωση μέσου μεταφοράς για οδοιπορικά από ΕΔΩ
 11. Υπεύθυνη Δήλωση Μεταβολών Οικογενειακού Επιδόματος 2021-2022 (σε μορφή .docx) (σε μορφή .pdf)
 12.  Υπεύθυνη Δήλωση Πολυθεσίας/Πολυαπασχόλησης και Έντυπο Δήλωσης Πρόσθετων Αποδοχών  από ΕΔΩ
↓