Καθήκοντα μελών ΕΕΠ, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών κλπ.

 

 

  • Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.   α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι).  β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (ΦΕΚ 449/Β΄/2007) 다운로드.

 

 

 

  • «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, του εκπαιδευτικού προσωπικού, … (ΣΜΕΑ ) της πρωτοβάθμιας και δ/θμιας εκπ/σης (ειδικά σχολεία , τμήματα ένταξης),  (ΦΕΚ 1088/Β’/02-04-2019), (Τροποποίηση της με αρ. 27922/Γ6/8-3-2007 Υ.Α.-ΦΕΚ 449/τ.Β΄/2007) 사랑의 힘 다운로드.

 

↓