Εγγραφές-Μετεγγραφές-Φοίτηση-Επαναφοίτηση

 

  • «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-25». Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2024-2025, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024. Σχετ. η με απ. πρ. Φ.6/21383/Δ1/28-2-2024 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 다운로드.
  • «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25». Οι αιτήσεις εγγραφών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024. Σχετ. η με αρ. πρ. Φ.6/21380/Δ1/28-02-2024 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 스피드판 오프라인 다운로드.
  • Ρυθμίσεις για το νέο Αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, για το σχολικό έτος 2024-25Για το σχολικό έτος 2024-25, η αποχώρηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου που παρακολουθούν το πρόγραμμα του αναβαθμισμένου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου λαμβάνει χώρα στις 15:50, με το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος. Επιπλέον, δύναται η αποχώρηση να λαμβάνει χώρα και στις 14:55 με το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης 다운로드. Σχετ.  η με Αριθμ. Φ.12/21077/Δ1/27-02-2024 Υ.Α. (Β΄/1362).
  • «Διαδικασία επαναφοίτησης μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024- 2025».  Οι εγγραφές  μαθητών/τριών στο νηπιαγωγείο  γίνονται αποκλειστικά από 1 έως 20 Μαρτίου του προηγούμενου διδακτικού έτους. Σχετ 신과 함께 1 다운로드. το με αρ.πρ.Φ.7/ΦΔ/7347/Δ1/23-01-2024  έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
  • «Δήλωση ελλιπούς φοίτησης μαθητών/τριών στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool». Σχετ. το με απ. πρ. Φ7/ΦΜ/ 70695 /Δ1/08-06-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
  • Εγγραφές ανήλικων αιτούντων ή ανήλικων τέκνων αιτούντων διεθνή προστασία σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας. (Φ.Ε.Κ. 208/Β΄/2020)
  • «Εγγραφή και φοίτηση των μαθητών/τριών στο ολοήμερο πρόγραμμα των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων». Σχετ. η Αριθμ. Φ7/118139/ΦΔ/Δ1/09-09-2020 (Β΄/3838) Υ.Α.
↓