Διαθέσεις

  • «Διάθεση μόνιμης εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου για το διδακτικό έτος 2023-24».                                                                                         Σχ 달콤커피 다운로드. η με αρ. πρ. Φ.11.2.Ε/ 3603/08-12-2023 απόφαση της Δ.Π.Ε 다운로드. Φωκίδας.
  • «Διάθεση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για τη διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης για το σχολικό έτος 2023-2024»                                                                                                           Σχετ foxpro. η με αρ. πρ. Φ. Αποφ./6872/ 16-10-2023 απόφαση της Π.Δ.Ε 쇼미더머니8 6화 다운로드. Στερεάς Ελλάδας
  • «Τροποποίηση απόφασης διάθεσης μονίμων Εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της περιφέρειάς μας, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους  ωραρίου κατά το διδακτικό έτος 2023-2024.»                                                                                                                                                                      Σχετ 진또배기 다운로드. η  με αριθ.πρωτ.:Φ.11.2.Ε/2823/9-10-2023 απόφαση της ΔΠΕ Φωκίδας.
  •  «Απόφαση διάθεσης μονίμων εκπαιδευτικών  κλάδου ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79.01 και ΠΕ86  σε σχολικές μονάδες της περιφέρειάς μας, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου κατά το διδακτικό έτος 2023-2024» .                                                                                                              Σχετ. η με αρ. πρ. Φ.11.2.Ε/ 2187/08-09-2023 απόφαση της Δ.Π.Ε. Φωκίδας.
↓