Οικονομικά

%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf  Έλεγχος κωδικών πακέτου ΙΚΑ για ΑΠΔ Δημοσίου Δικαίου
________________________________________________________________________

  • Μισθολόγια

%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf  Νέος τρόπος υπολογισμού κρατήσεων μισθοδοσίας με ΕΦΚΑ από 1/1/2018 (Αλλαγή υπολογισμού ΜΤΠΥ βάσει Ν foxpro. 4488/2017, η υλοποίηση των αναδρομικών από 1/1/2018)
%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf  Ειδικό Μισθολόγιο Ν 쇼미더머니8 6화 다운로드. 4472/2017 (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, Ερευνητές κτλ.)
%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf  Τρόπος υπολογισμού κρατήσεων μισθοδοσίας  έως 30/11/2017
%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf  Μισθολόγιο Ν 진또배기 다운로드. 4354/2015 και Παροχή Οδηγιών 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ)  excel_icon
(αναλυτικά στο σύνδεσμο http://dipe.fok.sch.gr/mist_dipefok_2016/)
%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf  Μισθολόγιο Ν 다운로드. 4024/2011 και Παροχή Οδηγιών 2/78400/0022/14-11-2011 (ΑΔΑ:4574Η-8ΜΘ) excel_icon
%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf  Μεσοπρόθεσμο 2012-2015 Ν Tundra Draw. 3986/2011 και με τις Ειδικές Εισφορές αρθ.38 υπέρ Ανεργίας 2%, ΤΠΔΥ 1%, αρθ.29 υπέρ Αλληλεγγύης 1-2%
%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf  Μισθολόγιο Ν 리포지드. 3205/2003  excel_icon
%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf  Μισθολόγιο Ν pcl download. 2470/1997  excel_icon
________________________________________________________________________

↓