Μεταφορές Μαθητών σε σχολεία

Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες. Δημοσιεύτηκε η Αριθμ. 32239/03-04-2024 (Β΄ 2051) Κ.Υ.Α με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ 다운로드. 50025/19.09.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β’ 4217) 구글 프레젠테이션.

Σχετ. το με  Α.Π.: οικ 다운로드. 84631 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Φωκίδας, Τμήμα: Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης.

↓