Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολικών Μονάδων

언더독 다운로드
  • Μόρια δυσμενών συνθηκών σχολικών μονάδων Φωκίδας. Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(ΦΕΚ 3941/Β΄/20218)

  1. ΜΟΡΙΑ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ
  2.  ΜΟΡΙΑ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ
다운로드 타이젠 전체 소스코드 다운로드
↓