Πρόσληψη & Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βία και του Εκφοβισμού

 

 

  • Τροποποίηση της συγκρότησης των «Ομάδων Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού» των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Π.Δ.Ε 다운로드. Στερεάς Ελλάδας. Σχετ. η με αρ. πρ. Φ.  Αποφ./6292/25-09-2023 απόφαση της Π.Δ.Ε 카카오 뮤직 다운로드. Στερεάς Ελλάδας.
  • Συγκρότηση των «Ομάδων Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού» των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Π.Δ.Ε 다운로드. Στερεάς Ελλάδας. Σχετ.  η με Αρ.Πρωτ.Φ.Αποφ./2293/07-04-2023 απόφαση της Π.Δ.Ε. Στ. Ελλάδας.
  • Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της «Ομάδας για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού». Σχετικό έγγραφο με   το  με Αριθ.Πρωτ.:Φ.49/1855/23-03-2023 της Π.Δ.Ε. Στ. Ελλάδας.
  • «Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ55/10-03-2023). 
↓