Πρόσληψη & Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βία και του Εκφοβισμού

  • Δράσεις και προγράμματα για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού. Η  με  Αριθμ. 41207/ΓΔ4/18-04-2024  Υ.Α 마작게임 무료. (Φ.Ε.Κ. Β΄/2404) με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τις δράσεις και τα προγράμματα που εκπονούνται για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού» 오라클 10g express 다운로드.
  • Διαδικασία καταχώρισης στην ειδική εφαρμογή διαχείρισης ανθρώπινου δικτύου-stop-bullying.gov.gr. 

    Το με αρ.πρ.  37633/ΓΔ4/10-04-2024  έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.A 다운로드. με θέμα: «Διαδικασία καταχώρισης στην ειδική εφαρμογή διαχείρισης ανθρώπινου δικτύου» και η ειδική εφαρμογή https://stop-bullying.gov.gr 카카오 뮤직 다운로드.

    Το με αρ. πρ. 37996/ΓΔ4/11-04-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 다운로드. με θέμα «Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης», η με Αριθμ. 35692/ΓΔ4/08-04-2024 (Β΄ 2176) Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: ΡΠΒΣ46ΝΚΠΔ-3Τ3) με θέμα: «Δημιουργία και λειτουργία Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού» και η η με αρ. πρωτ. 36421/ΓΔ4/08-04-2024 Υ.Α. (Β΄ 2177) (ΑΔΑ:ΡΘΩ646ΝΚΠΔ-5ΘΦ) με θέμα: «Αρμοδιότητες και καθήκοντα υπεύθυνων αποδεκτών αναφορών στη σχολική μονάδα και τετραμελών ομάδων δράσης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού».

  • «Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις«.  Σχετ. ο  ν. 5029 (Α΄55/10-03-2023).

 


  • 2η τροποποίηση της συγκρότησης των «Ομάδων Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού» των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας. Σχετ. η με αρ. πρ. Φ.Αποφ./1464/14-03-2024 απόφαση της Π.Δ.Ε. Στ. Ελλάδας.
  • Τροποποίηση της συγκρότησης των «Ομάδων Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού» των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας. Σχετ. η με αρ. πρ. Φ.  Αποφ./6292/25-09-2023 απόφαση της Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας.
↓