Προγράμματα Κ.Ε.Π.Ε.Α.

  •  «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2023-2024» 다운로드. Σχ. το με αρ. πρ. Φ11/11511/Δ7/02-02-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 영화 산타바바라 다운로드.
  • Υλοποίηση προγράμματος του Κ.Ε.ΠΕ.Α 새소식 다운로드. Άμφισσας από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.                                               Το Κ.Ε.ΠΕ.Α.  Άμφισσας προτίθεται να δεχθεί επισκέψεις σχολικών ομάδων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης  του Ν. Φωκίδας, για υλοποίηση προγραμμάτω Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Πρόσκληση και Αίτηση έως και την 1-10-2023 .

 

↓