Ατομική Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π.

Γενικές  Οδηγίες

 • Για να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. με τις οδηγίες και την πλατφόρμα για την Ατομική Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών, Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, Διευθυντών, Προϊσταμένων σχολικής μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου που παρέχουν διδακτικό έργο, ακολουθήστε το παρακάτω σύνδεσμο:                                                               https://www.minedu.gov.gr/axiologisi
 • 16 Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών.
 • Ενημερωτικό βίντεο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 다운로드.

Βασικές Εγκύκλιοι

 • «Διευκρινίσεις σχετικά με τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Σχετ. η με αρ. πρ. 43974/Ε3/25-04-2024 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
 • «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της» 파이널판타지 10 다운로드. Σχετ. η με αρ. 9950/ΓΔ5/27-01-2023 (ΦΕΚ388/Β΄/2023) Υ.Α.
 • «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων και αναγκαίων τεχνικών λεπτομερειών σχετικά με τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη, την επικαιροποίηση και τη λειτουργία της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής του άρθρου 81 του ν. 4823/2021″. Σχετ. η  με αρ. 12980/Ε3/3-2-2023 (ΦΕΚ602/Β΄/2023) Κ.Υ.Α 다운로드.
 • «Οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π.». Σχετ. η με αριθμ. πρωτ. 41539/ΓΔ5/07/04/2023 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 • «Οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π 다운로드. –Ε.Β.Π. σχολικού έτους 2023-2024«. Σχετ. η με αριθμ. πρωτ. 118991/ΓΔ5/23-10-2023 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. πεδίου Α2

 • «Οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σχολικών μονάδων, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ. (Ε.Δ.Υ.) – Έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης για το πεδίο Α2 των σχολικών μονάδων και για το πεδίο Α των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ 다운로드. και Σ.Δ.Ε.Υ. (Ε.Δ.Υ.)». Σχετ. το με αρ. πρ. 5302/ΓΔ5/17-01-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
 • «Διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.». Σχετ. το με αρ. πρ. 16870/ΓΔ5/16-02-2024 έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
 • Παρουσίαση της  Σ.Ε. Φιλολόγων της Δ.Δ.Ε. Φωκίδας με θέμα την Αξιολόγηση Α2 (από την ημερίδα με θέμα «Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών/ Οδηγίες για την Αξιολόγηση του Πεδίου Α2» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 με τη συνδιοργάνωση της Δ.Δ.Ε. Φωκίδας και της Δ.Π.Ε. Φωκίδας).

Οδηγίες για τη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

 • «Οδηγίες για τη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2023-2024». Σχετ. το  με αρ. πρ. 19148 /Δ6/22 -02-2024έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. πεδίου Β

 • «Οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σχολικών μονάδων, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ. (Ε.Δ.Υ.) – Έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης για το Πεδίο Β». Σχετ. η  με αρ. πρ. 28857/Ε3/20-03-2024 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Δικαστικές Αποφάσεις σχετικά με την αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π.

 • Κοινοποίηση της υπ’ αρ. 74/2024 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών). Σχετ. το  με αρ. πρ. 32280/Ε3/29-03-2024έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και η υπ’ αρ. 74/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών).
 • Κοινοποίηση αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με τη δικαστική εξέλιξη των προκηρυχθεισών απεργιών – αποχών που συνδέονται με τη διαδικασία αξιολόγησης. Το με αρ. πρ. 29287/Ε3/20-03-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και
  1. Η υπ’ αρ. 255/2024απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών)
  2. Η υπ’ αρ.254/2024  απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα Εργατικών Διαφορών)
  3. Η υπ’ αρ.227/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών – Απεργιακή Διαφορά)
  4. Η υπ’ αρ. 195/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών – Εργατικά)
↓