Ατομική Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών – Μονιμοποίηση

  • Οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π 다운로드. –Ε.Β.Π. σχολικού έτους 2023-2024 Η με αριθμ. πρωτ. 118991/ΓΔ5/23-10-2023 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 파이널판타지 10 다운로드.
  • Οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π 다운로드. – Ε.Β.Π. ( η με αριθμ. πρωτ. 41539/ΓΔ5/07/04/2023 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.)
  • Σας γνωστοποιούμε ότι εκδόθηκαν:
    1. Η με αρ. 9950/ΓΔ5/27-01-2023 (ΦΕΚ388/Β΄/2023) Κ.Υ.Α 다운로드. με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της» και
    2. Η με αρ 다운로드. 12980/Ε3/3-2-2023 (ΦΕΚ602/Β΄/2023)  Κ.Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων και αναγκαίων τεχνικών λεπτομερειών σχετικά με τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη, την επικαιροποίηση και τη λειτουργία της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής του άρθρου 81 του ν. 4823/2021.
  • Για να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. με τις οδηγίες και την πλατφόρμα για την Ατομική Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών, Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, Διευθυντών, Προϊσταμένων σχολικής μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου που παρέχουν διδακτικό έργο, ακολουθήστε το παρακάτω σύνδεσμο (https://www.minedu.gov.gr/axiologisi)
  • 16 Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών (ΕΔΩ)
  • Ενημερωτικό βίντεο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (ΕΔΩ)
↓