Έγγραφα

                                                                 Σχολικό έτος 2023-2024
  • «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 107014/Δ5/26-09-2023 πράξης του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, με θέμα «Έγκριση Αδειών Εισόδου Εκπροσώπων αναγνωρισμένων Αθλητικών Ομοσπονδιών και Φορέων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2023-24».  Σχ 삼성 언어 다운로드. το με αρ. πρ. 142513/Δ5/12-12-2023 του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 파일질라 ftp 다운로드.
  • «Σύσταση Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Φωκίδας σχολικού έτους 2023 – 2024» 다운로드. Σχ. η με αρ. πρ.  Φ.Αποφ./6332/27-09-2023 (ανακοινοποίηση 16-10-2023) απόφαση της Π.Δ.Ε 다운로드. Στερεάς Ελλάδας.
  • «Έγκριση Αδειών Εισόδου Εκπροσώπων αναγνωρισμένων Αθλητικών Ομοσπονδιών και Φορέων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) για το σχ 다운로드. έτος 2023-2024». Σχετ. το  με αρ.πρωτ.:107014/Δ5/26-9-2023 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
  • «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της Κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης και ενέργειες για την έναρξη του αντικειμένου για το σχολικό έτος 2023–2024». Σχετ. το με αριθ.πρωτ.:99448/Δ5/11-9-2023 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
Σχολικό έτος 2022-2023
  • «Προκήρυξη αγώνων Κλασικού Αθλητισμού για μαθητές Γ΄και Δ΄Δημοτικού  των Σχολείων της Δ.Π.Ε. Φωκίδας» . Σχετ. το με αρ. πρ.  Φ.24/796/03-04-2023 έγγραφο της Δ.Π.Ε. Φωκίδας.
  •  «Προκήρυξη αγώνων Πετοσφαίρισης 4Χ4 και Ποδοσφαίρου 7Χ7 μαθητών /τριών Δημοτικών Σχολείων  Δ.Π.Ε. Φωκίδας σχ.έτους 2022-23». Σχετ. το με αρ. πρ. Φ.24/712/23-03-2023  έγγραφο της Δ.Π.Ε. Φωκίδας
  • «Προκήρυξη αγώνων Κλασικού Αθλητισμού Δημοτικών Σχολείων». Σχετ. το με απ. πρ. Φ.24/282/03-02-2023 έγγραφο της Δ.Π.Ε. Φωκίδας.
  • «Προκήρυξη  Καλαθοσφαίρισης Δημοτικών Σχολείων». Σχετ. το με αρ. πρ. Ν.2.15/2926/29-11-2022 έγγραφο της Δ.Π.Ε. Φωκίδας.
  • «Σύσταση Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Φωκίδας σχολικού έτους 2022 – 2023». Σχετ.  η με αρ. πρ. Φ.Αποφ./6704/09-11-2022 απόφαση της Π.Δ.Ε. Στ. Ελλάδας. 
↓