Λειτουργία Σχολικών Μονάδων

%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf  Δημοτικά Σχολεία

%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf  Νηπιαγωγεία

%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf  Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση

 

 •  Eπικαιροποίηση του ήδη υπάρχοντος Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης της Εκπ/κής Μονάδας «Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού  Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα» (ΕΔΩ) .Διαβίβαση εγγράφου ΟΑΣΠ από ΥΠΑΙΘ (ΕΔΩΈγγραφο ΟΑΣΠ (ΕΔΩ)
 • Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το σχολικό 2022- 2023. Ενημερωθείτε από το σχετικό έγγραφο (ΕΔΩ)
 • Καταχώριση στοιχείων στο Π.Σ. myschool για το σχολικό έτος 2022-23. Ενημερωθείτε από το σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ (ΕΔΩ)
 • Στο ΦΕΚ Β΄ 4509/25-08-2022 δημοσιεύτηκε η με αρ 다운로드. πρωτ. 102939/ΓΔ4/24-08-2022 Υ.Α. με θέμα: «Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων -Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων»«Ενδοσχολικός Συντονιστής»«Παιδαγωγικός Σύμβουλος–Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)

 • Λειτουργία νέου, αναβαθμισμένου προγράμματος ολοήμερου νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2022-2023.  Ενημερωθείτε από το ΦΕΚ (ΕΔΩ)
 • Οδηγίες για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου. Από το σχολικό έτος 2022-2023 τίθεται σε εφαρμογή το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα του ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • «Ορισμός σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου για το σχολικό έτος 2022-23.» ΦΕΚ 4215Β/10-8-2022, Φ.7/ΦΜ/98404/Δ1/ 04-08-2022 Υπουργική Απόφαση με θέμα:
 • Από το σχολικό έτος 2022-2023 τίθεται σε εφαρμογή νέο, Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, σύμφωνα με τις αρχές και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 371 του ΦΕΚ 141Α/2022 (σελ. 208).
 • Ορισμός σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου για το σχολικό έτος 2022-2023  ΦΕΚ 4215Β/10-8-2022 

 • Εγκύκλιος  με αριθ.πρωτ.: 121046/ΓΔ4/4-10-2022 Διευκρινιστικές οδηγίες της υπό στοιχεία 134960/Δ3/22-10-2021 Υ  다운로드. Α. (ΦΕΚ 5009/τΒ΄/27-10-2021) με θέμα: «Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης(Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών αυτών» . Ενημερωθείτε(ΕΔΩ)
 • Διευκρινίσεις για τη χρήση-αξιοποίηση σχολικών κτιρίων. Εγκύκλιος  27633/ΓΔ4/11-03-2022 Υ.ΠΑΙ.Θ 다운로드.

 • Υποχρεωτικότητα φοίτησης στο νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο και γυμνάσιο  άρθ. 88 Φ.Ε.Κ. 246/Α΄/2021
 • Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-22 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους  (Φ.Ε.Κ. 4187/Β΄/2021)  (ΕΔΩ)


 • Πλαίσιο σχεδίων δράσης σε σχολικές μονάδες για την ασφαλή χρήση και παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων τηλεκπαίδευσης και διαδικτύου από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτής Πολιτικής 다운로드. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 (ΕΔΩ)
 • Πλαίσιο προτάσεων και κατευθύνσεων για την κοινωνικο-συναισθηματική  υποστήριξη και την ολιστική αντιμετώπιση ενδεχομένων μαθησιακών κενών/ελλείψεων των μαθητών/τριών του δημοτικού σχολείου με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-22 (ΕΔΩ)  Παράρτημα (ΕΔΩ)

 • Εργαστήρια δεξιοτήτων στα Δημοτικά Σχολεία και στα Νηπιαγωγεία και Αγγλική γλώσσα στα Νηπιαγωγεία. Τροποποίηση του Π.Δ. 79/2017 άρθρο 52-53-54  Φ.Ε.Κ. 96/11-06-2021
  • Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΦΕΚ 3791/α΄/ 13-08-2021
  • Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων  94236/ΓΔ4/29-07-2021 , (Φ.Ε.Κ 다운로드. 3567/Β΄/04-08-2021)
  • Οδηγίες για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων διδ.  έτος 2021-2022 (ΕΔΩ)
   • Θεματική ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ   (ΕΔΩ)
  • Αξιολόγηση μαθητών/τριών στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων  η με αρ. 114660/ΓΔ4/15-09-2021 Υ.Α. στο ΦΕΚ 4676/Β΄/11-10-2021 
  • Εισαγωγή Αγγλικής Γλώσσας στα Νηπιαγωγεία ΦΕΚ 3311/β΄/26-07-2021

 • Αναβάθμιση του σχολείουενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Νόμος υπ΄αριθμ. .4823/2021 (ΦΕΚ 136/α΄/2021)
 • Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη σίτιση των μαθητών στο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων  (ΕΔΩ)
 • Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων  και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών  στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης.  Ενημερωθείτε ΦΕΚ4716/Β΄/2020(ΕΔΩ) , ΦΕΚ 3032/Β΄/2017 (ΕΔΩ), και ΦΕΚ 1585/Β΄/2018 (ΕΔΩ)
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών/τριων σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΦΕΚ 2888/β΄/ 17-07-2020 다운로드. (ΕΔΩ)
 • Αριθμός μαθητών στα τμήματα Νηπιαγωγείων  και Δημοτικών Σχολείων και συγκρότηση τμημάτων,  παρ. 1 & 2 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) (ΕΔΩ)
 • Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.  Ενημερωθείτε από το ν.4692, Φ.Ε.Κ. 111/12-06-2020 (ΕΔΩ)
 • Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση αποδεικτικών διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας, όπως αυτά αναφέρονται στις ως άνω σχετικές εγκυκλίους (λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο), γίνονται αποδεκτά και αποδεικτικά από ιδιωτικούς  παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ή παρόχους κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας 튜토리얼 다운로드. Στην περίπτωση αυτή ο γονέας/κηδεμόνας απαιτείται να προσκομίσει δύο τύπους δικαιολογητικών (πχ λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας και λογαριασμό παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ) που έχουν εκδοθεί στο όνομά του/της προς εγγραφή του τέκνου/τέκνων.  (ΕΔΩ)
 • Σας γνωρίζουμε ότι δεν επιτρέπεται με οποιοδήποτε τρόπο η αποστολή στοιχείων μαθητών σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης σε φορείς, ιδιώτες κτλ, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Ενημερωθείτε από το σχετικό  έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΕΔΩ)
 • Εγγραφές ανήλικων αιτούντων ή ανήλικων τέκνων αιτούντων διεθνή προστασία σε σχολικές μονάδες Π.Ε 다운로드. και Δ.Ε στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας. (ΦΕΚ 208/Β/2020)

  • Ωράριο και υπερωριακή διδασκαλία εκπαιδευτικών Πρ/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης – Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρων 100 και 101  ν.4823/2021(Α΄136). Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
   • Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της  πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις 다운로드.
   • Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων.
   • Τροποποιήσεις του 1566/85
   • Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  (Ε.Α.Ε.)
   • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  • Αντιμετώπιση περίπτωσης ενδοοικογενειακής βίας από εκπαιδευτικούς.   Ενημερωθείτε (ΕΔΩ).  Νόμος 3500/06(ΦΕΚ 232/2006, τ. Α΄/24-10-2006) με την τροποποίηση του άρθ.23 σύμφωνα με την παρ.7, αρθ.204 του ν.4610 (ΦΕΚ 70/α΄/2019)
  • Μετάφραση δικαιολογητικών και άλλων εγγράφων και τίτλων που αφορούν τη φοίτηση στο σχολείο (ΕΔΩ)
  • Εγκύκλιος για το κάπνισμα (ΕΔΩ).   Εφαρμογή αντικαπνιστικής νομοθεσίας.  Εγκύκλιος Καπνίσματος
  • Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες της  Α/θμιας  & Β/θμιας Εκπαίδευσης 주토피아 무료 다운로드. Εγκύκλιος του Υ.Π.Ε.Θ.   Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018    (ΕΔΩ)
  • Απαγόρευση καταγραφής ήχου και εικόνας κατά την ώρα λειτουργίας των σχολικών μονάδων  παρ.8, αρθ.204 του ν.4610 (ΦΕΚ 70/α΄/2019)

 • Τροποποίηση του Π.Δ. 79 – ΦΕΚ 109/τ.α΄/1-8-2017 σχετικά με τις εγγραφές  στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία ΦΕΚ 90/Α/01-05-2020
 • Τροποποίηση των άρθρων  3 και 16 του π.δ. 79/2017
  (Α΄ 109)
    με τα άρθρα 49 και 56 του 4653 (ΦΕΚ 12/α΄/ 24-01-2020)
 • Ενημερωθείτε για τις τροποποιήσεις που αφορούν το Π.Δ. 79/2017 (Α΄ 109) στο αρθ.204 του ν.4610 (ΦΕΚ 70/α΄/2019)
 • Ενημερωθείτε για τις τροποποιήσεις που αφορούν το Π.Δ. 79/2017 (Α΄ 109) στα άρθρα 74, 75 του ν.4589/19 (ΦΕΚ 13/α΄/19)
 • Ενημερωθείτε για τις τροποποιήσεις που αφορούν το Π.Δ. 79/2017 (Α΄ 109) στο ν. 4559/18 (ΦΕΚ 142/τ.Α’/3.08.2018) και στο άρθρο 23.
 • Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 79 – ΦΕΚ 109/τ.α΄/1-8-2017. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
↓