Τι είναι το ΚΣΗΔΕ

Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων

Η «Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών» σε συνεργασία με τη «Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» υλοποιεί ένα «Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων» γνωστό ως ΚΣΗΔΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α΄για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις), το οποίο θα αποτελέσει την κεντρική υποδομή για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ όλων των φορέων του Δημοσίου με τη χρήση εγκεκριμένων ψηφιακών υπογραφών και φιλοξενείται στο G-Cloud της ΓΓΠΣΔΔ gramblr.
Πρόκειται για μία οριζόντια ψηφιακή λύση που θα συμβάλλει καθοριστικά στην πλήρη οργάνωση της αλληλογραφίας μεταξύ των δημόσιων φορέων, την επιτάχυνση και τη διαφάνεια των διοικητικών διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την εξοικονόμηση πόρων και χρόνου 영화 신과함께2 다운로드.
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των δημοσίων υπαλλήλων για το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ), πραγματοποίησε δέκα (10) πανομοιότυπες διαδικτυακές ενημερωτικές ημερίδες από τις 14 Ιανουαρίου 2021 μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2021, όπως σας ενημερώσαμε με μήνυμά μας για να παρακολουθήσετε ανάλογα τη διαθεσιμότητά σας 다운로드.


  • Στην 10η και τελευταία ημερίδα έχουν ενσωματωθεί όλες οι απορίες που έγιναν κατά την διάρκεια όλων των προηγούμενων ημερίδων και έχουν απαντηθεί 라이덴4 다운로드.Η φόρμα συλλογής στοιχείων είχε ενεργοποιηθεί το Μάρτιο 2021, όταν είχε γίνει η απόδοση των ΨΠ μαζικά στους δικαιούχους.

  • Στο εξής, οι δικαιούχοι που επιθυμούν να αποκτήσουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό μπορούν να απευθυνθούν στην ΔΠΕ Φωκίδας είτε με e-mail στο mail@dipe.fok.sch.gr  είτε τηλεφωνικά στο 2265029966 για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
↓