Διάφορες Διοικητικές Ενέργειες

 • Εκκαθάριση των αρχείων των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας. Σχετικά:
  1. το με αριθμ 저녁하늘 다운로드. πρωτ. Φ.8.3/3159/02-11-2023 έγγραφο της Δ.Π.Ε 다운로드. Φωκίδας.
  2. Η με αριθμ. 45180/ΕΞ 2021(Φ.Ε.Κ.6095/Β΄/2021) Υ.Α 다운로드. απόφαση  με θέμα «Έκδοση Ηλεκτρονικών Δημόσιων Εγγράφων».
  3. Η με αριθμ 다운로드. πρωτ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.3/οικ 다운로드. 36705/25-11-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης  με θέμα «Εκκαθάριση των αρχείων του δημοσίου τομέα -Περιέλευση του αρχειακού υλικού των πρωτοβάθμιων επιτροπών αποκατάστασης των πολιτικώς διωχθέντων δημοσίων υπαλλήλων από τη δικτατορία στα Γενικά Αρχεία του Κράτους»
  4. Το υπ΄ αριθμ. 25 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 44/Α΄/25-02-2014) με θέμα « Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων»
  5. το υπ΄ αριθμ. 899 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 223/Α΄/30-09-1980) με θέμα «Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Σχολικών Ταμείων»
  6. η σχετική ιστοσελίδα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
 • Εγγραφή εκπαιδευτικών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί. Ενημέρωση από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
↓