Παιδική κακοποίηση

  1. Οδηγός για την Αναγνώριση και τη Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης από τον/την Εκπαιδευτικό
  2. «Υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών», παρ 헤놀로지 6.2 다운로드. 7 του άρθρου 204 του ν4610/2019 (Α΄70)τροποποίηση του άρθρου 23 του ν3500/2006 (Α΄232)
  3. «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων»,ν. 4837/2021 (Α΄178)
  4. «Ποινική ευθύνη ψυχιάτρων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών»,άρθρο 40 του ν. 4509/2017 (Α΄201)
  5. «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού»ν. 2101/1992 (Α΄192)
  6. «Τα δικαιώματα των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον: Μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη»-Εγχειρίδιο Βέλτιστων Πρακτικών 여명의 기도 다운로드.
  • Προτεινόμενο υλικόπαρεμβάσεων για την «Παιδική κακοποίηση»  από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ 다운로드. Φωκίδας:
  1. Οδηγός εφαρμογής του πρωτοκόλλου διερεύνησης, διάγνωσης και διαχείρισης κακοποίησης-παραμέλησης  παιδιών-για επαγγελματίες
  2. Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχείρισης Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών 다운로드.

 

↓