Παιδική κακοποίηση

  • Προτεινόμενο υλικό από τη Σύμβουλο Εκπαίδευσης Κοινωνικών Λειτουργών-κλ  여명의 기도 다운로드. ΠΕ30.:
  1. Οδηγός για την Αναγνώριση και τη Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης από τον/την Εκπαιδευτικό
  2. «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων»,ν. 4837/2021 (Α΄178)
  3. «Ποινική ευθύνη ψυχιάτρων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών»,άρθρο 40 του ν. 4509/2017 (Α΄201)
  4. «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού»ν. 2101/1992 (Α΄192)
  5. «Τα δικαιώματα των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον: Μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη»-Εγχειρίδιο Βέλτιστων Πρακτικών 다운로드.
  • Προτεινόμενο υλικό παρεμβάσεων για την «Παιδική κακοποίηση»  από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ 다운로드. Φωκίδας:
  1. Οδηγός εφαρμογής του πρωτοκόλλου διερεύνησης, διάγνωσης και διαχείρισης κακοποίησης-παραμέλησης  παιδιών-για επαγγελματίες
  2. Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχείρισης Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών.

 

↓