Κοινό Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Π.Υ.Σ.Π.Ε.

  • Συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας  από 20.03.2023 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023 웹해킹 파일 다운로드. Σχ. η με Αρ. Πρωτ.Φ.Αποφ./1775/24.03.2023 της Π.Δ.Ε 다운로드. Στερεάς Ελλάδας.
  •  Απόφαση Συμπλήρωσης του υποχρεωτικού διδακτικού  ωραρίου από 20.03.2023 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023 Tina download. Σχ. η με  Αρ.Πρωτ.Φ.Αποφ./1776/24.03.2023 της Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας.
  • «Συμπλήρωσης του διδακτικού ωραρίου των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας». Σχ. η με αρ. πρ.  Φ.Αποφ./5013/20-09-2022 απόφαση της Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας.
  • «Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε Εκπ/κούς κοινών ειδικοτήτων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας, που έχουν διατεθεί σε Δημοτικά σχολεία για το διδακτικό έτος 2022-2023». Σχ. η με αρ. πρ. : Ν.1.5/ 2453/12-10-2022 απόφαση της Δ.Π.Ε. Φωκίδας.
↓