Προγράμματα Σπουδών

 

Ενημερωθείτε από τις Οδηγίες για τη διαχείριση ύλης μαθημάτων όλων των τάξεων του  Δημοτικού Σχολείου.

Σχολικό έτος 2023-2024
 • Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 684Β/09-02-2023 δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. 13559/Δ1/07-02-2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο».
Σχολικό έτος 2022-2023

 


 • Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 506Β/02-02-2023 δημοσιεύθηκε η με αριθ 다운로드. πρωτ. 10537/Δ1/30-01-2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις Δημοτικού Σχολείου».

 

 • Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 615Β/09-02-2023 δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. 13744/Δ1/07-02-2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο».

 

 •  Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 614Β/09-02-2023 δημοσιεύθηκε η με αριθ 다운로드. πρωτ. 13627/Δ1/07-02-2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο».

 

 • Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 508Β/02-02-2023 δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. 10522/Δ1/30-01-2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο».

 

 • Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 507Β/02-02-2023 δημοσιεύθηκε η με αριθ 다운로드. πρωτ. 10545/Δ1/30-01-2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις Δημοτικού Σχολείου».

 

 • Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου για το σχ. έτος 2022-23 :

 

 

 • για τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τα Φυσικά, τη Γεωγραφία, τη Μελέτη Περιβάλλοντος, την Ιστορία, τα Θρησκευτικά, την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και τη Φυσική Αγωγή (ΕΔΩ).

 

 

 • για την Αισθητική Αγωγή (ΕΔΩ).

 

 • για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΔΩ).

 


 • Πλαίσιο σχεδίων δράσης σε σχολικές μονάδες για την ασφαλή χρήση και παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων τηλεκπαίδευσης και διαδικτύου από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτής Πολιτικής. ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 2022 (ΕΔΩ) 다운로드.

 

 • Νέο Πρόγραμμα Σπουδών “Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη” του Νηπιαγωγείου, των Α’ – ΣΤ’ τάξεων Δημοτικού και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου. Φ.Ε.Κ. 2820/06-06-2022.

 

Νέα Προγράμματα Σπουδών Προσχολικής Αγωγής

 

 

Νέα  Προγράμματα  Σπουδών  Δημοτικών Σχολείων

 

 • Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στις τάξεις Γ΄, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ΦΕΚ 1367/Β’/23-03-2022.

 

 • Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Μαθηματικών στο  Δημοτικό Σχολείο Φ.Ε.Κ.5814Β΄/10-12-2021.

 

 • Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο  Δημοτικό Σχολείο Φ.Ε.Κ.5877Β΄/15-12-2021.

 

 

 • Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Φυσικών στις Ε΄και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Φ.Ε.Κ.592Β/16-12-2021.

 

 

 

 

 • Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα  της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις Δημοτικού Σχολείου Φ.Ε.Κ.5940Β΄/16-12-2021.

 

 • Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις Δημοτικού Σχολείου Φ.Ε.Κ. 5939Β΄/16-12-2021.

 

 • Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα  της Θεατρικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο Φ.Ε.Κ.6205Β/23-12-2021.

 


Σχολικό έτος 2021-2022

 

 

 • Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-22 (ΕΔΩ) 다운로드.

 

 • Παράρτημα για όλα τα μαθήματα (ΕΔΩ).

 

 • Παράρτημα για τις ΤΠΕ (ΕΔΩ).

 

 • Παράρτημα για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΔΩ).

 

 

 • Οδηγίες για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων
  • Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων  94236/ΓΔ4/29-07-2021 , (Φ.Ε.Κ . 3567/Β΄/04-08-2021).

  • Θεματική ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ   (ΕΔΩ).
Σχολικό έτος 2020-2021

 

 

 • Πλαίσιο προτάσεων και κατευθύνσεων για την εκπαιδευτική λειτουργία και τη διαχείριση της ύλης του Δημοτικού Σχολείου διαρκούσης της πανδημίας Covid – 19. (ΕΔΩ) και οδηγίες του ΙΕΠ (ΕΔΩ).

 

 • Οδηγίες κάλυψης πιθανών διδακτικών κενών προηγούμενου σχολικού έτους (ΕΔΩ).

 

 • Οδηγίες διδασκαλίας της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Κοινωνικών και Φυσικών Επιστημών  (ΕΔΩ).

 

 • Οδηγίες διδασκαλίας  Ξένων Γλωσσών  (ΕΔΩ).

 

 • Οδηγίες διδασκαλίας  της Ιστορίας (ΕΔΩ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓