Προγράμματα Σπουδών

Ενημερωθείτε από τις Οδηγίες για τη διαχείριση ύλης μαθημάτων όλων των τάξεων του  Δημοτικού Σχολείου 다운로드.

Σχολικό έτος 2022-2023

Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου για το σχ 다운로드. έτος 2022-23 :

 • για τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τα Φυσικά, τη Γεωγραφία, τη Μελέτη Περιβάλλοντος, την Ιστορία, τα Θρησκευτικά, την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και τη Φυσική Αγωγή (ΕΔΩ)
 • για τις Τ.Π.Ε  다운로드. (ΕΔΩ)
 • για την Αισθητική Αγωγή (ΕΔΩ)
 • για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΔΩ)

Πλαίσιο σχεδίων δράσης σε σχολικές μονάδες για την ασφαλή χρήση και παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων τηλεκπαίδευσης και διαδικτύου από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτής Πολιτικής 파이널판타지 10 다운로드. ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 2022 (ΕΔΩ)


Νέο Πρόγραμμα Σπουδών “Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη” του Νηπιαγωγείου, των Α’ – ΣΤ’ τάξεων Δημοτικού και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου 다운로드. Φ.Ε.Κ. 2820/06-06-2022


Νέα Προγράμματα Σπουδών Προσχολικής Αγωγής
 • Νέο πρόγραμμα σπουδών Προσχολικής Αγωγής Φ.Ε.Κ 다운로드. 5961Β΄/17-12-2021
Νέα  Προγράμματα  Σπουδών  Δημοτικών Σχολείων
 • Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Εικαστικών στο Δημοτικό Σχολείο ΦΕΚ 3415/Β΄/01-08-2022
 • Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στις τάξεις Γ΄, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ΦΕΚ 1367/Β’/23-03-2022 다운로드.
 • Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Μαθηματικών στο  Δημοτικό Σχολείο Φ.Ε.Κ.5814Β΄/10-12-2021
 • Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο  Δημοτικό Σχολείο Φ.Ε.Κ.5877Β΄/15-12-2021
 • Νέο Πρόγραμμα Σπουδών  για το μάθημα Τ.Π.Ε 이솝우화 다운로드. και Πληροφορικής στο  Δημοτικό Σχολείο. Φ.Ε.Κ.5941Β΄/16-12-2021
 • Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Φυσικών στις Ε΄και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου 다운로드. Φ.Ε.Κ.592Β/16-12-2021
 • Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Γεωγραφίας Φ.Ε.Κ 루가 지도. 5815Β/10-12-2021
 • Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών Φ.Ε.Κ.6223Β/24-12-2021
 • Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα  της Φυσικής Αγωγής  Φ.Ε.Κ. 6336Β/31-12-2021
 • Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα  της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις Δημοτικού Σχολείου Φ.Ε.Κ.5940Β΄/16-12-2021 
 • Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις Δημοτικού Σχολείου Φ.Ε.Κ. 5939Β΄/16-12-2021
 • Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα  της Θεατρικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο Φ.Ε.Κ.6205Β/23-12-2021

Σχολικό έτος 2021-2022

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-22 (ΕΔΩ)

 • Παράρτημα για όλα τα μαθήματα (ΕΔΩ)
 • Παράρτημα για τις ΤΠΕ (ΕΔΩ)
 • Παράρτημα για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΔΩ)
 • Παράρτημα για την Αισθητική Αγωγή (ΕΔΩ)
 • Οδηγίες για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων
  • Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων  94236/ΓΔ4/29-07-2021 , (Φ.Ε.Κ . 3567/Β΄/04-08-2021)
    • Θεματική ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ   (ΕΔΩ)

Σχολικό έτος 2020-2021
↓