Προγράμματα Σπουδών

Ενημερωθείτε από τις Οδηγίες για τη διαχείριση ύλης μαθημάτων όλων των τάξεων του  Δημοτικού Σχολείου.

Σχολικό έτος 2023-2024
 • Στο ΦΕΚ3024Β/08-05-2023 δημοσιεύθηκε η με αριθ 다운로드. πρωτ. 49989/Δ1/03-05-2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Εικαστικών στο Δημοτικό Σχολείο», που αφορά τα Πειραματικά Σχολεία.
 • Στο ΦΕΚ3023Β/08-05-2023 δημοσιεύθηκε η με αριθ 다운로드. πρωτ. 49986/Δ1/03-05-2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Μελέτη Περιβάλλοντος στις Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεις Δημοτικού Σχολείου»,  που αφορά τα Πειραματικά Σχολεία.
 • Στο ΦΕΚ3022Β/08-05-2023 δημοσιεύθηκε η με αριθ 다운로드. πρωτ. 49728/Δ1/03-05-2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Πληροφορική και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στο Δημοτικό Σχολείο»,  που αφορά τα Πειραματικά Σχολεία.
 • Στο ΦΕΚ3056Β/09-05-2023 δημοσιεύθηκε η με αριθ 파이널판타지 10 다운로드. πρωτ. 49929/Δ1/03-05-2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Φυσικών στις Ε’ και Στ’ τάξεις Δημοτικού Σχολείου»,  που αφορά τα Πειραματικά Σχολεία.
 • Στο ΦΕΚ3040Β/08-05-2023 δημοσιεύθηκε η με αριθ 다운로드. πρωτ. 49652/Δ1/03-05-2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Μουσικής στο Δημοτικό Σχολείο»,  που αφορά τα Πειραματικά Σχολεία.
 • Στο ΦΕΚ/2155Β/03-04-2023 δημοσιεύθηκε η με αριθ.πρωτ  다운로드. 33484/Δ1/23-03-2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο».
 • Στο ΦΕΚ 684Β/09-02-2023 δημοσιεύθηκε η με αριθ 다운로드. πρωτ. 13559/Δ1/07-02-2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο».

 • Στο ΦΕΚ 506Β/02-02-2023 δημοσιεύθηκε η με αριθ 이솝우화 다운로드. πρωτ. 10537/Δ1/30-01-2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις Δημοτικού Σχολείου».
 • Στο ΦΕΚ 615Β/09-02-2023 δημοσιεύθηκε η με αριθ 다운로드. πρωτ. 13744/Δ1/07-02-2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο».
 •  Στο ΦΕΚ 614Β/09-02-2023 δημοσιεύθηκε η με αριθ 루가 지도. πρωτ. 13627/Δ1/07-02-2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο».
 • Στο ΦΕΚ 508Β/02-02-2023 δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. 10522/Δ1/30-01-2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο».
 • Στο ΦΕΚ 507Β/02-02-2023 δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. 10545/Δ1/30-01-2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις Δημοτικού Σχολείου».

 

 


↓